Ile wynosi wynagrodzenie za opiekę domową w 2022 roku?

Ile wynosi wynagrodzenie za opiekę domową w 2022 roku?
Ile wynosi wynagrodzenie za opiekę domową w 2022 roku?
Subskrybuj  


Wynagrodzenie za opiekę domową wypłacane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Opieki Społecznej zostało podwyższone w styczniu 2022 r. Wraz z 50-procentowym wzrostem płacy minimalnej zwiększono także pensję 65-latka, renty, zasiłku na opiekę domową, stażu pracy i odszkodowań za wypowiedzenie. Więc ile wynosi wynagrodzenie za opiekę domową? Ile wynosi renta inwalidzka w 2022 roku?

Ile wynosi wynagrodzenie za opiekę domową??

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej w 2022 r. ustalono, jak wysoki będzie zasiłek na opiekę domową w tym roku. W tym roku płaca minimalna została podniesiona o 50,5%. W tym kontekście zwiększono zasiłek opiekuńczy z 798 TL do 2 tys. 706 TL.

Kto może otrzymać zasiłek na opiekę domową??

Aby skorzystać z tej pomocy, konieczne jest posiadanie co najmniej 50% niepełnosprawności lub niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz ustalenie, czy osoba wymagająca opieki jest niepełnosprawna przez komisję ds. oceny usług opiekuńczych w dyrekcjach wojewódzkich Ministerstwa Rodziny i Służby socjalne. Sprawozdanie komisji ds. zdrowia musi zawierać wyrażenie „poważna niepełnosprawność”. Wynagrodzenie za opiekę domową nie jest wypłacane osobom z niepełnosprawnością mniejszą niż 50%.

Z pomocy tej mogą skorzystać osoby, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi mniej niż dwie trzecie miesięcznej kwoty netto płacy minimalnej.

Dzięki najnowszym zmianom w tym zakresie, przybrani krewni mogą również otrzymywać zasiłek na opiekę domową. I znowu, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, jeśli w raporcie o stanie zdrowia osoby niepełnosprawnej znajduje się sformułowanie „wymaga specjalnych warunków lub bardzo szczególnych warunków” dla dzieci poniżej 18 roku życia, niepełnosprawny krewny może skorzystać z pomocy w opiece domowej.

W przypadku osób w wieku powyżej 18 lat, jeśli raport zawiera wyrażenie „w pełni na utrzymaniu”, niepełnosprawny krewny nadal może uzyskać pomoc.

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar