Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zrekrutuje 124 pracowników kontraktowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Subskrybuj  


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zatrudni 124 pracowników kontraktowych. Termin składania wniosków upływa 2 grudnia 2021 r.

Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE WSTĘPNYM (USTNYM) DOTYCZĄCYM NABYCIA ZLECENIONEGO PERSONELU 4/B DO PRACY W ORGANIZACJI CENTRALNEJ I WOJEWÓDZKIEJ

W ramach Zasad dotyczących zatrudniania pracowników kontraktowych wraz z załącznikami i zmianami, które weszły w życie Decyzją Rady Ministrów z dnia 657 r. i numer 4/06, zgodnie z art. 06 ust. (B) ustawy o służbie cywilnej nr 1978; Personel kontraktowy zostanie zatrudniony na łącznie 7 wakaty, których liczba i tytuły są określone w tabelach nr 15754 i 1 poniżej, do zatrudnienia pod dowództwem centralnej i wojewódzkiej organizacji naszego Ministerstwa, z egzaminem wstępnym (ustnym), który odbędzie się w Ankarze w dniach 2-124 grudnia 22 r. .

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

Zatrudniony zostanie personel kontraktowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Zatrudniony zostanie personel kontraktowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Zatrudniony zostanie personel kontraktowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA NA EGZAMIN OGÓLNY

1- posiadać kwalifikacje określone w punkcie (A) znowelizowanego artykułu 657 ustawy nr 48 o służbie cywilnej,

(a) będąc obywatelem Republiki Turcji,

(b) nie być pozbawionym praw publicznych,

(c) Nawet jeśli upłynęły terminy określone w art. 53 tureckiego kodeksu karnego; przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa, nawet w przypadku ułaskawienia lub pozbawienia wolności na rok lub dłużej za przestępstwo umyślne, przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu i funkcjonowaniu tego porządku, sprzeniewierzenie, malwersacje, przekupstwo, kradzież, oszustwo, fałszerstwo, naruszenie zaufania, oszukańczy Nie być skazanym za bankructwo, zmowę przetargową, sfałszowanie wyników, pranie wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przemytu,

(d) w zakresie służby wojskowej dla kandydatów płci męskiej; nie odbyć służby wojskowej, nie być w wieku wojskowym lub odbyć czynnej służby wojskowej, jeżeli osiągnął wiek służby wojskowej, lub być przełożonym lub przeniesionym do klasy rezerwowej,

(d) nie naruszając przepisów art. 657 ustawy nr 53 o służbie cywilnej, nie cierpieć na chorobę psychiczną, która może uniemożliwić mu nieprzerwane wykonywanie obowiązków,

2- nie mieć ukończenia 35 lat na dzień 01 stycznia roku, w którym odbywa się egzamin ustny (osoby urodzone po 01 r.),

Pokaz przemysłu kolejowego Armin sohbet

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar