BRSA zatrudni 9 pracowników administracyjnych

BRSA
BRSA
Subskrybuj  


Personel administracyjny będzie rekrutowany na stanowiska „Kierowca”, „Sekretarza” i „Oficera” w Agencji Regulacji Bankowej i Nadzoru, spośród kandydatów, którzy po raz pierwszy podejmą służbę publiczną w naszej Agencji, zgodnie z wynikami Egzamin wstępny. Egzamin wstępny odbędzie się w dwóch etapach jako egzamin ustny dla pracowników „Sekretarz” i „Oficer” oraz jako egzamin praktyczny i ustny dla pracowników „Kierowca”.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

WARUNKI I WARUNKI

1) bycie obywatelem tureckim,

2) nie być pozbawionym praw publicznych,

3) Nawet jeśli upłynęły terminy określone w art. 53 tureckiego kodeksu karnego; przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa, przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu i funkcjonowaniu tego porządku, sprzeniewierzenie, wymuszenie, przekupstwo, kradzież, oszustwo, fałszerstwo, nadużycie zaufania, oszustwo Nie podleganie karze upadłości, zmowa przetargowa, sfałszowanie, pranie wartości majątkowych wynikających z przestępstwa lub przemytu.

4) ze względu na status wojskowy; nie odbyć służby wojskowej, nie być w wieku wojskowym lub odbyć czynnej służby wojskowej, jeżeli osiągnął wiek służby wojskowej, lub być przełożonym lub przeniesionym do klasy rezerwowej,

5) nie cierpieć na chorobę psychiczną, która może uniemożliwić mu nieprzerwane wykonywanie obowiązków,

6) W celu spełnienia warunków określonych w punktach (a), (b), (c) i (d) pierwszego paragrafu artykułu 5411 Prawa bankowego nr 8.

7) Nie należeć do osób objętych zakazem pracy w rozumieniu art. 5411 Prawa bankowego nr 26.

8) Nie mieć sytuacji, która uniemożliwiałaby mu powołanie do służby publicznej w śledztwie dotyczącym bezpieczeństwa i/lub kwerendzie archiwalnej.

ZGŁOSZENIE EGZAMINU

Kandydaci mogą składać swoje aplikacje w okresie od 30 listopada do 8 grudnia 2021 r., do godziny 23:59:59 w serwisie e-Administracja, logując się za pośrednictwem Urzędu Regulacji Bankowych i Nadzoru – Career Gate Public Recruitment and Career Gate, alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr za pomocą ekranu podania o pracę, który stanie się aktywny.

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar