Ministerstwo Rodziny i Opieki Społecznej zatrudni 15 zakontraktowanych pracowników IT

Ministerstwo Rodziny i Opieki Społecznej
Ministerstwo Rodziny i Opieki Społecznej
Subskrybuj  


Do podjęcia zatrudnienia w Organizacji Centralnej Ministerstwa Rodziny i Opieki Społecznej „Zasady i zasady dotyczące zatrudniania pracowników teleinformatyki na zlecenie w wielkoobszarowych jednostkach przetwarzania informacji instytucji i organizacji publicznych” opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 375 r. oraz o numerze 6, na podstawie dodatkowego art. 31.12.2008 dekretu z mocą ustawy nr 27097. Zgodnie z art. 8 ust. 15 rozporządzenia w sprawie procedur zatrudnionych zostanie XNUMX (piętnaście) zakontraktowanych pracowników IT.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE APLIKACJI

a) Aby spełnić ogólne warunki określone w artykule 657 ustawy o urzędnikach służby cywilnej nr 48,

b) Aby ukończyć czteroletnie wydziały inżynierii komputerowej, inżynierii oprogramowania, elektrotechniki, inżynierii elektronicznej, elektrotechniki i inżynierii przemysłowej wydziałów lub instytucji szkolnictwa wyższego, których równoważność została zaakceptowana przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego,

c) innych niż wymienione w lit. b) z wydziałów inżynierskich na wydziałach prowadzących czteroletnie kształcenie, na wydziałach naukowo-literackich, pedagogicznych i pedagogicznych, na wydziałach prowadzących kształcenie w zakresie informatyki i techniki oraz statystyki, matematyki i fizyki lub z domu studenckiego, którego ekwiwalent został zaakceptowany przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego Absolwenci uczelni innych niż wymienione w niniejszym paragrafie mogą ubiegać się o dwukrotność miesięcznego maksymalnego wynagrodzenia kontraktowego brutto.

d) co najmniej 3 (trzy) lata na oprogramowanie, projektowanie i rozwój oprogramowania, zarządzanie tym procesem lub instalację i zarządzanie wielkoskalowymi systemami sieciowymi, co najmniej 5 (trzy) lata dla tych, którzy nie przekroczą dwukrotności pułapu wynagrodzenia, co najmniej 4 (pięć) lat dla osób, które nie przekroczą trzykrotności pułapu wynagrodzenia. Posiadanie co najmniej 8 (osiem) lat doświadczenia zawodowego dla osób, które nie przekroczą 657 (czterech) razy, (Przy określaniu doświadczenia zawodowego; jako personel IT, personel stały podlegający ustawie nr 4 lub podlegający art. 399 ust. brane są pod uwagę instytucje bezpieczeństwa w usługach kontraktowych oraz w sektorze prywatnym),

e) udokumentować, że zna co najmniej dwa aktualne języki programowania, pod warunkiem, że posiada wiedzę na temat sprzętu komputerowego urządzeń peryferyjnych oraz ustalonego zarządzania i bezpieczeństwa sieci,

f) dla kandydatów płci męskiej, jeśli nie osiągnął on wieku czynnej służby wojskowej lub osiągnął wiek służby wojskowej, o odbyciu regularnej służby wojskowej lub o zwolnieniu, odroczeniu lub przeniesieniu do klasy rezerwowej.

FORMA WNIOSKU, MIEJSCE I TERMIN

Zgłoszenia będą przyjmowane cyfrowo w dniach 19.11.2021 – 06.12.2021 do 18:00. Kandydaci, którzy chcą przystąpić do egzaminu, mogą aplikować za pośrednictwem e-administracji (Ministerstwo Rodziny i Opieki Społecznej / Career Gate) i Career Gate na alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr. Zgłoszenia przesłane pocztą lub w inny sposób nie będą przyjmowane.

Sam kandydat będzie odpowiedzialny za poprawność, kompletność i zgodność procesu aplikacyjnego z treścią ogłoszenia.

Pokaz przemysłu kolejowego Armin sohbet

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar