Obniżka stóp o 100 pb od banku centralnego
06 Ankara

Obniżka stóp o 100 pb od banku centralnego

Centralny Bank Republiki Turcji (CBRT), Komitet Polityki Pieniężnej zebrał się dziś pod przewodnictwem Şahap Kavcıoğlu. W komunikacie wygłoszonym po posiedzeniu w sprawie decyzji w sprawie stóp procentowych w listopadzie Komitet Polityki Pieniężnej powiedział: „To tydzień z odsetkami politycznymi. [jeszcze…]