Ministerstwo Transportu i Infrastruktury KPSS 2021/4 Ogłoszono wyniki staży

Ministerstwo Transportu i Infrastruktury ogłosiło wyniki stażu kpss
Ministerstwo Transportu i Infrastruktury ogłosiło wyniki stażu kpss

Wyniki KPSS 2021/4, które ściśle dotyczą zakontraktowanych kandydatów na kadrę do Ministerstwa Transportu i Infrastruktury, zostały ogłoszone przez ÖSYM. Preferencje rekrutacyjne Ministerstwa Transportu i Infrastruktury przyjmowano w dniach 16 - 23 marca 2021 r.Komunikat w sprawie stanowisk zakontraktowanych Ministerstwa Transportu i Infrastruktury zgodnie z wynikami KPSS 2021/4;

Według wyników plasowania KPSS 31.03.2021/2021 ogłoszonych przez ÖSYM w środę, 4, kandydaci, którzy zostali umieszczeni na stanowiskach kontraktowych naszego Ministerstwa, Piątek, 16 kwietnia 2021 r przygotowując do końca dnia roboczego następujące dokumenty, »Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Personelu, Hakkı Turayliç Caddesi No: 5 Emek Çankaya / ANKARA„Osobiście lub przesyłką (wnioski APS / Cargo / Mail złożone przez nasze Ministerstwo nie będą odpowiedzialne za ewentualne opóźnienia).

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Formularz wniosku o spotkanie ( http://www.uab.gov.tr można uzyskać pod adresem internetowym lub Generalną Dyrekcją Personalną),
 2. Oryginalna lub uwierzytelniona kopia dyplomu lub świadectwa ukończenia studiów (Oryginalna lub zatwierdzona kopia świadectwa równoważności dyplomu dla absolwentów instytucji edukacyjnych za granicą zaakceptowana przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, http://www.turkiye.gov.tr Certyfikat ukończenia studiów z kodem kreskowym wydrukowany przez bramę e-państwa),
 3. KPSS 2021/4 wyniki i dokument kwalifikacyjny, skomputeryzowany z kodem weryfikacyjnym,
 4. Kserokopia dowodu osobistego / dowodu osobistego z tureckim numerem identyfikacyjnym,
 5. Certyfikat statusu kodu kreskowego wydany przez upoważnione oddziały wojskowe dla kandydatów na mężczyzn lub wydrukowany za pośrednictwem bramki e-administracji
 6. Dokument z Prokuratury wskazujący, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie wykonano rejestru karnego lub dokument rejestrowy z kodem kreskowym wydrukowanym przez bramę e-administracji,
 7. 2 zdjęcia paszportowe (w rozmiarze 4,5 × 6, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ubioru i ubioru personelu pracującego w instytucjach i organizacjach publicznych),
 8. 3628 i Deklaracja towarów, które mają być wypełnione przepisami rozporządzenia w sprawie deklaracji towarów (nasze Ministerstwo) http://www.uab.gov.tr Można go uzyskać pod adresem internetowym lub Generalną Dyrekcją Kadrową, zostanie wypełniony z obu stron i umieszczony w zapieczętowanej kopercie, a na kopercie zostanie wpisany turecki numer oraz imię i nazwisko),
 9. Etyczna umowa urzędników państwowych (Ministerstwo Zdrowia) http://www.uab.gov.tr można uzyskać pod adresem internetowym lub Generalną Dyrekcją Personalną),
 10. Deklaracja zdrowotna (petycja stwierdzająca, że ​​nie ma choroby ani niepełnosprawności, które mogłyby uniemożliwić mu wykonywanie obowiązków w sposób ciągły w każdych warunkach klimatycznych, http://www.uab.gov.tr można uzyskać pod adresem internetowym lub Generalną Dyrekcją Personalną),
 11. Oświadczenie adresowe (Ministerstwo Zdrowia) http://www.uab.gov.tr można uzyskać pod adresem internetowym lub Generalną Dyrekcją Personalną),
 12. Kandydaci, którzy pracowali lub pracują w instytucjach i organizacjach publicznych, muszą przynieść zatwierdzony dokument służbowy ze swoich instytucji (osoby, które pracowały zgodnie z art. 657 / B ustawy o służbie cywilnej nr 4, ze wskazaniem tytułu, czasu trwania i powodu odejście),
 13. Oświadczenie o świadczeniu usług ubezpieczonych (dokument z kodem kreskowym wydrukowany przez bramkę e-administracji zostanie zaakceptowany)

Kandydaci, którzy zostali umieszczeni w naszym Ministerstwie, zobowiązani są do złożenia wniosku poprzez dostarczenie w / w dokumentów w całości i w całości.

Uwaga: Wnioskodawcy, którzy nie spełnią warunków wyznaczonych na spotkanie, utracą wszelkie prawa wynikające z umieszczenia. 

Jak nauczyć się wyników KPSS Ministerstwa Transportu?

Kandydaci będą mogli otrzymywać wyniki praktyk przez ÖSYM od 31:2021 w dniu 09.30 marca XNUMX r.  result.osym.gov.tr Mogą uzyskać dostęp do swojej strony internetowej za pomocą swoich numerów TR ID i haseł kandydatów.

Armin

Pokaz przemysłu kolejowego 2020

sohbet

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar