Administracja podatkowa pozyska 196 zatrudnionych pracowników

Prezes ds. Zarządzania przychodami
Prezes ds. Zarządzania przychodami

Aby być zatrudnionym w centralnych i wojewódzkich organizacjach Administracji Skarbowej zgodnie z paragrafem (B) art. 657 ustawy o służbie cywilnej nr Łącznie 4 (sto dziewięćdziesiąt sześć) pracowników kontraktowych na stanowiskach personelu pomocniczego (Pracownik) zostanie zatrudniony na następujące stanowiska na podstawie egzaminu ustnego, który odbędzie się zgodnie z art. C) akapit pierwszy.Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJOsoby, które spełniają warunki przystąpienia do egzaminu ustnego i zostały należycie zgłoszone; Do egzaminu ustnego zaproszonych zostanie 2 (dwa) razy więcej kandydatów, zaczynając od kandydata z najwyższym wynikiem w typie punktacji KPSS, biorąc pod uwagę preferowaną przez siebie pozycję, jeżeli liczba preferowanych przez nich stanowisk jest większa niż 2 (dwie ) razy. Jeżeli liczba kandydatów na ostatnim miejscu będzie większa niż jeden, ze względu na równe punkty z typu KPSS, wszyscy ci kandydaci zostaną zaproszeni na egzamin.

WNIOSEK O PRZYZNANIE

  • Zgłoszenia rozpoczną się w poniedziałek 1 marca 2021 r., A zakończą o godzinie 10 w środę 2021 marca 17.30 r.
  • Aplikacje, kandydaci sinav.gib.gov.tr Dokonuje się tego poprzez rejestrację w „Systemie egzaminacyjnym online” pod adresem i wypełnienie formularza zgłoszeniowego do egzaminu w systemie drogą elektroniczną. Objaśnienia dotyczące wypełniania formularza zgłoszeniowego dostępne są na stronie internetowej.
  • Kandydaci mogą dokonać maksymalnie 5 (pięciu) miejsc z miejsc wskazanych w ogłoszeniu.
  • Wskazane będzie, aby kandydaci nie odkładali wniosków przed upływem terminu, biorąc pod uwagę inne problemy, które mogą lub mogą wystąpić w środowisku elektronicznym.

Armin

Pokaz przemysłu kolejowego 2020

sohbet

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar