Ministerstwo Sprawiedliwości zatrudni 1287 stałych pracowników

ministerstwo sprawiedliwości
ministerstwo sprawiedliwości

Praca w prowincjonalnej organizacji Ministerstwa Sprawiedliwości; W Załączniku 1 stwierdzono, że miejsce, numer i nazwa zawodu na liście, w zakresie określonym w przepisach Prawa pracy nr 4857 oraz Rozporządzenia w sprawie procedur i zasad rekrutacji pracowników w instytucjach i organizacjach publicznych, zatrudnionych zgodnie z art. 657 / D ustawy o służbie cywilnej nr 4, zatrudnionych zostanie 1.287 sprzątaczek.Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

WARUNKI OGÓLNE

Turecki zagraniczny szlachcic mogą swobodnie 1.2527 Liczba zawodów i sztuki w Turcji, publiczne, Bez uszczerbku dla przepisów ustawy o zatrudnianiu w organizacjach prywatnych lub miejscach pracy być obywatelem tureckim,

2. Po ukończeniu 18 lat od dnia ogłoszenia,

3. Nie otrzymywał emerytury, emerytury lub renty inwalidzkiej od żadnej instytucji zabezpieczenia społecznego,

4) przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa, przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu i jego funkcjonowaniu, przestępstwa przeciwko obronności narodowej, przestępstwa przeciwko tajemnicy państwowej i szpiegostwu, defraudacja, wymuszenie, przekupstwo, kradzież, oszustwo, oszustwo, nadużycie zaufania, bankructwo oszukańcze, Nie być skazanym za przestępstwa fałszowania przetargu, fałszowania wykonania czynu, prania mienia pochodzącego z przestępstwa lub przemytu,

Nie wyrzucenia z instytucji i organizacji publicznych z jakiegokolwiek powodu z obowiązków lub zawodu,

6. Zamieszkiwać na terenie województwa, w którym składany jest wniosek na dzień ogłoszenia 7. Zgłoszonych zostanie tylko jedno miejsce pracy (województwo) z ogłoszonej listy (ZAŁĄCZNIK-1). W przypadku stwierdzenia, że ​​wnioski zostały złożone na więcej niż jedno miejsce pracy (województwo), żadne zgłoszenie kandydata nie zostanie przyjęte.

8. Kandydaci, którzy mają pierwszeństwo w delegowaniu do pracy, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia w sprawie procedur i zasad zatrudniania pracowników w instytucjach i organizacjach publicznych, są zobowiązani do udokumentowania ich statusu priorytetowego określonego w akapicie pierwszym w / w artykułu. Jednak sam ten dokument nie będzie stanowił prawa na rzecz osoby ubiegającej się o pracę.

WARUNKI SPECJALNE

Aby zostać zatrudnionym jako specjalista ds. Sprzątania;

1. Być absolwentem co najmniej szkoły podstawowej lub jej odpowiednika.

2. Nie mając ukończonych 35 lat w dniu ogłoszenia (osoby urodzone w dniu 4 marca 1986 r. I po tej dacie będą mogły składać wnioski).

FORMA WNIOSKU, MIEJSCE I TERMIN

Aplikacje Strona internetowa Turkey Business Association (TEO) od 04-03 między datami będzie dostępna online.

Armin

Pokaz przemysłu kolejowego 2020

sohbet

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar