Administracja podatkowa pozyska 50 prawników zakontraktowanych

Administracja podatkowa pozyska 50 prawników zakontraktowanych
Administracja podatkowa pozyska 50 prawników zakontraktowanych

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Skarbowy. W ogłoszeniu opublikowanym na stronie ogłoszeń publicznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Opieki Społecznej oraz na oficjalnej stronie Urzędu Rady Ministrów z dnia 657 r. Pod numerem 4/06.06.1978 w celu podjęcia pracy w wojewódzkiej organizacji prezydencji zgodnie z art. 7 ust. (B) ustawy nr 15754 o służbie cywilnej Stwierdzono, że 2 prawników zostanie zatrudnionych zgodnie z podpunktem (c) pierwszego akapitu Załącznika 50 „Zasad dotyczących zatrudniania personelu kontraktowego” wprowadzonych w życie decyzją.

DATA EGZAMINU I MIEJSCE

  • Egzamin ustny odbędzie się w dniach 21-23 grudnia 2020 r. W Ankarze.
  • Nazwiska kandydatów uprawnionych do przystąpienia do egzaminu ustnego oraz listy miejsc, w których zdają egzamin, znajdują się na stronie internetowej naszej Agencji co najmniej 10 dni przed terminem egzaminu ustnego (http://www.gib.gov.tr) będzie ogłoszone. Kandydaci nie zostaną powiadomieni oddzielnie.

ZGŁOSZENIE EGZAMINU

  • Zgłoszenia rozpoczną się we wtorek 24 listopada 2020, a zakończą w piątek 04 grudnia 2020 o godzinie 17.30.
  • Aplikacje, kandydaci http://sinav.gib.gov.tr Dokonuje się tego poprzez rejestrację w „Systemie egzaminacyjnym online” pod adresem i wypełnienie formularza zgłoszeniowego do egzaminu w systemie drogą elektroniczną. Objaśnienia dotyczące wypełniania formularza zgłoszeniowego dostępne są na stronie internetowej.
  • Kandydaci mogą dokonać maksymalnie 5 (pięciu) miejsc z miejsc wskazanych w ogłoszeniu.
  • Kandydaci nie powinni pozostawiać swoich wniosków przed upływem terminu, biorąc pod uwagę inne zakłócenia, które mogą lub mogą wystąpić drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ


sohbet

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar

Powiązane artykuły i reklamy