Wyższa Instytucja Kultury, Języka i Historii im. Atatürka zatrudni 42 pracowników kontraktowych

Wyższa Instytucja Języka i Historii Ataturk Kultur będzie rekrutować pracowników na podstawie umowy o pracę
Wyższa Instytucja Języka i Historii Ataturk Kultur będzie rekrutować pracowników na podstawie umowy o pracę

Aby być zatrudnionym w Wyższej Instytucji Kultury, Języka i Historii im. Atatürka oraz Centrum Badawczym Atatürka, Centrum Kultury Atatürka, Instytucie Języka Tureckiego i Instytucie Historii Turcji, art. 657 / B ustawy o służbie cywilnej nr 4 i ustawy nr 06.06.1978/7 z 15754. W sumie na stanowiska, których tytuły przedstawiono poniżej, w ramach „Zasad zatrudniania personelu kontraktowego” wprowadzonych w życie dekretem Rady Ministrów, zostanie zatrudnionych łącznie 42 pracowników kontraktowych.


Wyższa Instytucja Języka i Historii Ataturk Kultur będzie rekrutować pracowników na podstawie umowy o pracę

Wyższa Instytucja Języka i Historii Ataturk Kultur będzie rekrutować pracowników na podstawie umowy o pracę

Wyższa Instytucja Języka i Historii Ataturk Kultur będzie rekrutować pracowników na podstawie umowy o pracę

Wyższa Instytucja Języka i Historii Ataturk Kultur będzie rekrutować pracowników na podstawie umowy o pracę

Wyższa Instytucja Języka i Historii Ataturk Kultur będzie rekrutować pracowników na podstawie umowy o pracę

Wyższa Instytucja Języka i Historii Ataturk Kultur będzie rekrutować pracowników na podstawie umowy o pracę

TERMIN I SPOSÓB ZGŁOSZENIA

a) Kandydaci mogą ubiegać się tylko o jedno stanowisko. Zgłoszenia kandydatów, którzy ubiegają się o więcej niż jedno stanowisko, zostaną uznane za nieważne.

b) Aplikacje będą odbierane wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej naszego Instalatora basvuru.ayk.gov.tr. Wnioski złożone pocztą lub ręcznie, wnioski z brakującymi dokumentami oraz wnioski złożone po dacie składania wniosków zostaną uznane za nieważne.

c) We wniosku należy w całości wypełnić formularz dotyczący stanowiska kontraktowego, o które się ubiegamy, a „Dokumenty wymagane we wniosku”, o których mowa w art. 2 niniejszego ogłoszenia, muszą zostać załadowane do całego systemu.

d) Zgłoszenia przyjmowane będą od 30 listopada do 04 grudnia 2020 r., a termin składania wniosków upływa 04 grudnia 2020 r. o godzinie 18.00.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ


sohbet

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar

Powiązane artykuły i reklamy