Określono kwestie dotyczące wspierania inwestycji opartych na rolnictwie

Określono kwestie dotyczące wsparcia inwestycji rolniczych
Określono kwestie dotyczące wsparcia inwestycji rolniczych

Określono szczegóły dotacji, jaka ma być udzielona na przetwórstwo produktów rolnych, budowę nowych obiektów, dokończenie inwestycji częściowo zrealizowanych, zwiększenie mocy istniejących obiektów oraz odnowienie lub modernizację technologii.


W Dzienniku Urzędowym został opublikowany Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie wspierania inwestycji gospodarczych opartych na rolnictwie w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

Komunikat z okresu od 1 stycznia 2021 r. Do 31 grudnia 2025 r. W sprawie inwestycji osób fizycznych i prawnych, przede wszystkim kobiet i młodych przedsiębiorców, w ich rolniczą działalność gospodarczą w celu zapewnienia rozwoju gospodarczego i społecznego na obszarach wiejskich, poprawy zatrudnienia w rolnictwie i poza rolnictwem, zwiększenia i zróżnicowania dochodów. Obejmuje kwestie związane z wypłatami dofinansowania.

W związku z tym przetwarzanie, suszenie, mrożenie, pakowanie i przechowywanie produktów rolnych, budowa nowych obiektów, zakończenie inwestycji częściowo zrealizowanych, zwiększenie mocy istniejących obiektów oraz odnowienie lub modernizacja technologii będą oceniane w ramach wsparcia dotacyjnego.

W przypadku stałych kwestii inwestycyjnych dotyczących produkcji rolnej, dotacja obejmuje również budowę obiektów wytwarzających ciepło lub energię elektryczną z energii geotermalnej i biogazu ze źródeł odnawialnych oraz obiektów wytwarzających energię elektryczną z energii słonecznej i wiatrowej.

W ramach programu wszystkie lub niektóre z określonych zagadnień inwestycyjnych w 81 województwach zostaną określone przez Ministerstwo zgodnie z priorytetami sektorowymi województw i zostaną ogłoszone przed złożeniem wniosku wraz z wnioskiem i zaktualizowanym przewodnikiem po aplikacji, który będzie publikowany w październiku każdego roku. Przyjmowane będą wnioski w ramach dofinansowania.

CECHY, KTÓRE NALEŻY SZUKAĆ WNIOSKODAWCÓW

Osoby fizyczne i prawne wnioskodawcy będą musiały zostać zarejestrowane w Systemie Rejestracji Rolników (ÇKS) lub innych systemach rejestracji utworzonych przez Ministerstwo przed upływem terminu.

Osoby prawne ubiegające się o wszystkie kwestie projektowe dla wszystkich inwestycji będą administracyjnie i finansowo niezależne od społeczeństwa i przedłożą pisemne zobowiązanie, że są niezależne.

STOPA WSPARCIA Z CAŁKOWITEJ KWOT NA PODSTAWIE DOTACJI

W kwestiach związanych z inwestycjami ekonomicznymi podstawowa kwota projektu dla dofinansowania, jeżeli wnioskodawcami są osoby fizyczne, spółdzielnie rolnicze i związki lub osoby prawne, w określonych kwestiach inwestycyjnych, 3 mln TL na wnioski o nowych walorach inwestycyjnych, 2 mln TL na wnioski z kwalifikacją inwestycyjną, zdolność inwestycyjna W zastosowaniach ze wzrostem, odnowieniem lub modernizacją technologii nie przekroczy 1,5 mln TL.

Dolną granicę kwoty projektu bazowego dla dofinansowania ustalono na 250 tys. TL. Jeśli wnioski zostaną przyjęte, dofinansowanie zostanie przyznane w wysokości 50% kwoty bazowej projektu dla dofinansowania.

Wszystkie transakcje dokonane w ramach programu będą kontrolowane przez Ministerstwo. Dyrekcja wojewódzka przedstawi im wszystkie wymagane informacje i dokumenty dotyczące transakcji dokonanych podczas tych kontroli.


sohbet

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar

Powiązane artykuły i reklamy