Ministerstwo Pracy Rodziny i Opieki Społecznej w celu rekrutacji 817 pracowników kontraktowych

Ministerstwo Pracy Rodziny i Opieki Społecznej będzie rekrutować personel kontraktowy
Ministerstwo Pracy Rodziny i Opieki Społecznej będzie rekrutować personel kontraktowy

Zgodnie z dodatkowym art. 657 „Zasad zatrudnienia personelu kontraktowego”, który został wprowadzony w życie dekretem Rady Ministrów z dnia 4 r. Pod numerem 06.06.1978/7, do zatrudnienia w Wojewódzkiej Organizacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Opieki Społecznej w zakresie art. 15754 / B ustawy o służbie cywilnej nr 2, 817 pracowników kontraktowych zostanie rekrutowanych w drodze egzaminu ustnego na określony tytuł i liczbę kontraktowanych stanowisk.


Ministerstwo Pracy Rodziny i Opieki Społecznej będzie rekrutować personel kontraktowy

Ministerstwo Pracy Rodziny i Opieki Społecznej będzie rekrutować personel kontraktowy

Ministerstwo Pracy Rodziny i Opieki Społecznej będzie rekrutować personel kontraktowy

Ministerstwo Pracy Rodziny i Opieki Społecznej będzie rekrutować personel kontraktowy
Ministerstwo Pracy Rodziny i Opieki Społecznej będzie rekrutować personel kontraktowy

Sposób i czas stosowania

a) Kandydaci mogą składać aplikacje na stronie internetowej naszego Ministerstwa (www.ailevecalisma.gov.trve / lub https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) na ekranie aplikacji do egzaminu rekrutacyjnego personelu kontraktowego, drogą elektroniczną od 09 do końca godzin pracy (11:2020) w dniu 19.

b) Kandydaci mogą ubiegać się tylko o jeden tytuł spośród ogłoszonych stanowisk.

c) Kandydaci najpierw zeskanują dokument edukacyjny z kodem kreskowym / matrycą danych otrzymany z systemu e-administracji w formacie pdf, a jeśli dokument ten nie jest dostępny w systemie e-administracji, dyplom lub świadectwo ukończenia studiów zostanie zeskanowany i przesłany do pola „dokument edukacyjny” w formacie pdf. .

ç) Zdjęcie paszportowe, które ma zostać załadowane do systemu podczas składania wniosku, musi być wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, z twarzą całkowicie widoczną z przodu i musi być takiej jakości, która umożliwia łatwą identyfikację wnioskodawcy.

d) Dokumenty sfotografowane i przesłane do systemu nie będą przetwarzane.

e) Formularz zgłoszeniowy do egzaminu zostanie w całości wypełniony, wydrukowany, podpisany przez kandydata i zachowany do złożenia po zakończeniu egzaminu ustnego.

f) Podjęte zostaną kroki prawne przeciwko tym, którzy złożą fałszywe dokumenty lub złożą oświadczenie, a jeśli ich powołanie zostanie dokonane, ich powołanie zostanie odwołane, a jeśli administracja uiści opłatę, kwota ta zostanie wyrównana z jej odsetkami prawnymi.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ


sohbet

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar

Powiązane artykuły i reklamy