Generalna Dyrekcja Fundacji zatrudni 5 asystentów inspektorów

Dyrekcja generalna fundacji mianuje asystenta inspektora naukowym
Dyrekcja generalna fundacji mianuje asystenta inspektora naukowym

Kadry zastępcy inspektora, których miejsce, klasę, tytuł, stopień i numer są określone poniżej, z zastrzeżeniem Ustawy o służbie cywilnej nr 657, która ma zostać przydzielona w Centralnej (Ankara) i Stambule Grupie Roboczej Dyrekcji Generalnej ds. Wytycznych i Inspekcji Dyrekcji Generalnej Fundacji, składającej się z dwóch części, pisemnej i ustnej Wraz z egzaminem konkursowym, który odbędzie się w Ankarze, zostanie zatrudnionych 5 asystentów inspektorów.


Aby przystąpić do egzaminu;

1- spełniający warunki wymienione w art. 657 ustawy nr 48 o służbie cywilnej,

2- Być absolwentem czteroletniego wydziału prawa, nauk politycznych, ekonomii, biznesu, ekonomii i nauk administracyjnych uniwersytetów lub instytucji szkolnictwa wyższego w Turcji i za granicą, których równoważność została zaakceptowana przez Radę Szkolnictwa Wyższego,

3- Będąc w wieku poniżej 01.01.2021 lat na dzień 35,

4- Znaleźć się w pierwszych 2019 osobach według najwyższego wyniku w aplikacjach, które zostaną złożone spośród kandydatów, którzy uzyskali 2020 lub więcej punktów w Publicznych Egzaminach Selekcji Kadr dla kandydatów, którzy zostaną powołani na stanowiska grupy A zajmowane przez ÖSYM w 48 i 80 r. (Ten, którego wynik jest równy 100 kandydatowi kandydaci również zostaną przyjęci do egzaminu.)

5- Osiągnąć co najmniej poziom (E) na jednym z egzaminów biegłości w języku obcym (YDS) w latach 2018-2019-2020.

6- Kandydaci, którzy chcą przystąpić do egzaminu, wypełnią formularz w załączniku 27.9.2008 do rozporządzenia o fundacjach opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 27010 pod numerem 22.

a) 6 zdjęcia paszportowe w rozmiarze 4,5 × 6 wykonane w ciągu ostatnich 4 miesięcy,

b) Oryginał świadectwa ukończenia studiów, kopia zatwierdzona przez Dyrekcję Generalną lub wydruk z e-administracji,

c) dokument wynikowy KPSS i YDS,

d) kandydaci płci męskiej nie są związani ze służbą wojskową,

- nie ma rejestru karnego,

- nadaje się do pracy na terenie całego kraju pod względem zdrowotnym, w każdych warunkach klimatycznych i podróżniczych,

Załączone zostanie odręczne oświadczenie kandydata.

7- Osoby, w przypadku których stwierdzono, że złożyły fałszywe oświadczenia w informacjach zawartych w formularzu zgłoszeniowym i dokumentach oraz które nie spełniają warunków przystąpienia do egzaminu, tracą prawa dotyczące egzaminu.

8- Kandydaci będą składać wnioski bezpośrednio lub listem poleconym do Wydziału Poradnictwa i Kontroli w Bayındır 1 Sokak nr: 3 Kızılay / ANKARA.

9- Najpóźniejszy termin składania wniosków upływa do 18.12.2020 r., Opóźnienia w wysyłce nie będą brane pod uwagę.

10- Dokument Zgłoszeniowy do Egzaminu Konkursowego będzie otrzymany z Dyrekcji Poradnictwa i Kontroli od 28.12.2020 do końca godzin pracy 15.01.2021, kandydaci, którzy nie posiadają Dokumentu Zgłoszeniowego do Egzaminu Konkursowego nie zostaną dopuszczeni do egzaminu.

11- Egzamin konkursowy odbędzie się 16.01.2021 r. W miejscu i czasie wskazanym w dokumencie zgłoszeniowym do egzaminu konkursowego. Zwycięzcy pisemnego egzaminu konkursowego zostaną ogłoszeni na tablicach ogłoszeń Generalnej Dyrekcji Fundacji i Dyrekcji Orientacji i Kontroli. https://vgm.gov.tr Zostaną również ogłoszeni na stronie internetowej i zostaną zaproszeni na ustny egzamin konkursowy poprzez pisemne zawiadomienie o wygraniu pisemnego egzaminu konkursowego.

12- Zasady, którymi należy się kierować podczas egzaminu https://vgm.gov.tr Zostanie opublikowany pod adresem internetowym.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ


sohbet

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar

Powiązane artykuły i reklamy