Administracja prywatyzacyjna zatrudni 10 asystentów ekspertów

Administracja prywatyzacyjna dokona rekrutacji ekspertów pomocniczych
Administracja prywatyzacyjna dokona rekrutacji ekspertów pomocniczych

Asystent eksperta ds. Administracji prywatyzacyjnej zostanie zatrudniony na 7 wakatów z klasy Służb Administracji Ogólnej na poziomie 10 oraz w celu przeszkolenia personelu Specjalisty ds. Administracji Prywatyzacji.


DATA EGZAMINU I MIEJSCE

Egzamin wstępny odbędzie się w Ankarze. Termin egzaminu wstępnego, kandydaci, którzy mogą przystąpić do egzaminu wstępnego oraz ich miejsca egzaminacyjne zostaną ogłoszone na stronie internetowej Administracji Prywatyzacji (www.oib.gov.tr) co najmniej 10 dni przed egzaminem. Kandydaci nie zostaną powiadomieni oddzielnie.

ZGŁOSZENIE EGZAMINU

Zgłoszenie do egzaminu będzie składane drogą elektroniczną na stronie internetowej Administracji Prywatyzacji (www.oib.gov.tr) od 07.12.2020 do końca godzin roboczych (18.12.2020) w dniu 18.00.

Podpisaną kopię formularza zgłoszeniowego muszą przesłać osobiście lub pocztą do Działu Personalnego najpóźniej przed egzaminem kandydaci uprawnieni do przystąpienia do egzaminu wstępnego. Wnioski nie otrzymane w terminie z powodu opóźnienia w przesyłce nie są rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ


sohbet

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar

Powiązane artykuły i reklamy