Dyrekcja Generalna Leśnictwa zatrudni 274 stałych pracowników

Dyrekcja Generalna Leśnictwa zatrudni 274 stałych pracowników
Dyrekcja Generalna Leśnictwa zatrudni 274 stałych pracowników

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia w sprawie procedur i zasad rekrutacji pracowników do instytucji i organizacji publicznych, łącznie 171 operatorów o niepewnej kadencji, 56 operatorów równiarek, 41 operatorów spycharek, 6 operatorów koparek i 274 operatorów maszyn budowlanych, do zatrudnienia w organizacji wojewódzkiej Generalnej Dyrekcji Leśnictwa zatrudnieni zostaną pracownicy (stali).


Ogólne i specjalne warunki oraz inne informacje, których należy szukać u kandydatów, zostaną określone w otwartych ofertach pracy İŞKUR. Te ogłoszenia zostaną opublikowane w İŞKUR między 05-09. Kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu, będą składać swoje aplikacje za pośrednictwem İŞKUR w trakcie ogłoszenia.

4 (cztery) razy więcej kandydatów zostanie zaproszonych na egzamin ustny i praktyczny. Kandydaci ci zostaną wyłonieni na podstawie wyniku losowania przed notariuszem. Miejsce i data losowania zostaną podane w ogłoszeniu o pracę İŞKUR, a także na stronie internetowej odpowiedniej Regionalnej Dyrekcji Leśnictwa. W związku z tym żadne powiadomienie nie zostanie wysłane na adresy kandydatów w formie pisemnego zawiadomienia. Okres próbny wszystkich stanowisk, które mają zostać ogłoszone, wynosi dwa miesiące zgodnie z ustawą o pracy nr 4857.

Wszelkie informacje dotyczące przebiegu rekrutacji, dokumenty, o które będą się ubiegać kandydaci, miejsce i termin egzaminu ustnego i aplikacyjnego zostaną ogłoszone na stronie internetowej dyrekcji regionalnych. Zgłoszenia kandydatów, które później zostaną uznane za niespełniające wymagań, mogą zostać odwołane przez administrację na każdym etapie procesu ogłaszania, losowania, egzaminowania i nominacji.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ


sohbet

Feza.Net

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar