Kontenery obsługiwane w portach wzrosły o 8,8 procent

Kontenery obsługiwane w portach wzrosły o 8,8 procent
Kontenery obsługiwane w portach wzrosły o 8,8 procent

Ministerstwo Transportu i Infrastruktury poinformowało, że ilość kontenerów przeładowanych w portach w sierpniu 2020 roku wzrosła o 8,8 proc. W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku i osiągnęła 1 mln 31 tys. 447 TEU. Ministerstwo podało, że przewozy kontenerowe na eksport w portach w sierpniu wzrosły o 5 proc. W porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku i wyniosły 405 744 TEU.


Ministerstwo Transportu i Infrastruktury podało w sierpniu ilość ładunków i kontenerów obsłużonych w portach. W zestawieniu podano, że ilość kontenerów przeładowanych w portach w okresie styczeń-sierpień 2020 roku spadła o 2,5 proc. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i została zrealizowana na poziomie 7 mln 410 tys. 748 TEU. Ponadto zanotowano, że ilość przeładowanych ładunków wyniosła 2,5 mln 325 tys. 66 ton, co oznacza wzrost o 350 proc. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

W komunikacie wskazano, że ilość kontenerów obsłużonych w portach w sierpniu wzrosła o 8,8 proc. W stosunku do sierpnia poprzedniego roku i została zrealizowana na poziomie 1 mln 31 tys. 447 TEU. Wzrosła o 2020 i osiągnęła 1,9 mln 40 tys. 883 ton ”.

239 milionów 387 tysięcy 441 ton ładunków handlu zagranicznego transportowanych drogą morską

Ministerstwo poinformowało, że przewozy kontenerowe dla handlu zagranicznego wzrosły w sierpniu o 5 proc. W porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku i wyniosły 775 519 TEU. Stwierdzono, że przewozy kontenerowe zorientowane na eksport zrealizowane w portach w sierpniu wzrosły o 5 proc. W stosunku do tego samego miesiąca poprzedniego roku i wyniosły 405 744 TEU.

„Wyładunki kontenerów w celach importowych wzrosły o 6,5 proc. W porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku i wyniosły 369 775 TEU. Łączna ilość kontenerów obsłużonych w transporcie morskim na potrzeby handlu zagranicznego w okresie styczeń-sierpień 2020 roku wyniosła 2,4 mln 5 tys. 830 TEU i spadła o 596 proc. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego ”.

Według Ministerstwa Transportu i Infrastruktury, wielkość załadunków na eksport w portach w sierpniu 2020 r. Zmniejszyła się o 2,5 proc. W porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku o 10 mln 727 tys. 545 ton, a ilość rozładunków do importu wyniosła 4,9 proc. Podała, że ​​wzrosła o 18 do 766 milionów 397 tysięcy XNUMX ton.

W komunikacie wskazano, że łączna ilość ładunków obsłużonych w transporcie morskim na potrzeby handlu zagranicznego w okresie styczeń-sierpień 2020 roku wyniosła 3,7 mln 239 tys. 387 ton, co oznacza wzrost o 441 proc. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Obsługa tranzytowa wzrosła o 28 procent

Stwierdzono, że ilość kontenerów tranzytowych obsłużonych w portach w sierpniu 2020 r. Wzrosła o 28 proc. W porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku i wyniosła 190 tys. 168 TEU, natomiast ilość ładunków wzrosła o 4,2 proc. Do 6 mln 391 tys. 765 ton. W oświadczeniu stwierdzono, że najwięcej przeładunków kontenerów odbyło się w strefie administracyjnej Zarządu Portu Ambarlı, aw sierpniu w tym porcie obsłużono 257 tys. Kontenerów 587 TEU. Na podstawie frachtów podano, że większość przeładunków odbyła się w strefie administracyjnej Zarządu Portu Kocaeli i łącznie obsłużono 6 mln 143 tys. 163 ton ładunków.

Większość eksportu kontenerów do Hiszpanii

W komunikacie ministerstwa wskazano, że najbardziej zorientowany na eksport załadunek kontenerów dokonany drogą morską w portach w sierpniu 2020 r. Wyniósł 42 816 TEU, a najwięcej ładunków eksportowych przewieziono do Hiszpanii 951 ton. Podzielono się tym, że Grecja i Belgia podążają odpowiednio za Hiszpanią.

W oświadczeniu stwierdzono, że na rozładunek kontenerów w celach importowych złożyły się kontenery pochodzące z Grecji o pojemności 71 tys. 22 TEU. „96,9 68 TEU, czyli 816 proc. Tych ładunków, przewieziono statkami pod obcymi banderami. Ładunki kontenerowe z Egiptu z 51 187 TEU i Izraela z 44 285 TEU podążyły odpowiednio za Grecją ”. W pisemnym oświadczeniu odnotowano również, że w sierpniu 2020 r. Najwyższe przeładunki w handlu zagranicznym drogą morską zrealizowano w przewozach z Rosją o wartości 4 mln 851 tys. 950 ton. Ministerstwo podkreśliło również, że 9,2 procent kontenerów przewożonych w handlu zagranicznym odbywa się na statkach pływających pod turecką banderą.

Większość przeładunków była wykonana z węgla kamiennego

Ministerstwo Transportu i Infrastruktury z 2 mln 214 tys. 46 ton stwierdziło, że najwięcej ładunków w portach w handlu zagranicznym stanowi węgiel kamienny. Kolejne miejsca zajęły złom żelazny z 2 milionami 141 tysięcy 43 ton oraz ropa naftowa z 1 milionem 891 tysięcy 309 ton.pogawędzić

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar