Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich zatrudniająca 3 pracowników ds. Informacji o umowie

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich zatrudniająca 3 pracowników ds. Informacji o umowie
Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich zatrudniająca 3 pracowników ds. Informacji o umowie

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich jest instytucją konstytucyjną, o której mowa w 74 artykule naszej Konstytucji. Zgodnie z art. 6328 ustawy nr 5 „Organ, na skargę na funkcjonowanie administracji, zobowiązuje do wszelkich aktów i czynności administracji; badanie, badanie i przedstawianie administracji sugestii w zakresie przestrzegania prawa i uczciwości w rozumieniu sprawiedliwości opartej na prawach człowieka… ”.


Nasza instytucja, dbając o praworządność, wdrażanie zasad dobrego rządzenia i przeciwstawianie się na zasadzie odpowiedzialności i słuszności, Turcja jako mechanizm kontrolny przy Zgromadzeniu Narodowym nad jej działalnością od 2013 r. Wskazuje, jak radzić sobie z decyzjami, które czynią orędownikiem ludu i podejmują.

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich, która przyjmuje zasadę „Niech ludzie żyją, aby państwo żyło” z przekonaniem, że „to, co najlepsze z ludzi, jest dla ludzi najbardziej korzystne”; Stara się przyczyniać do poprawy jakości usług administracji, rozwoju praw człowieka, praworządności, upowszechniania kultury dochodzenia praw i tworzenia przejrzystej, odpowiedzialnej, zorientowanej na ludzi administracji.

Infrastruktura IT instytucji przeszła ostatnio znaczące ulepszenia fizyczne i programowe. W ramach instytucji ukończono kompletne oprogramowanie systemu zarządzania skargami (SYS) krajowego i krajowego, a dzięki temu oprogramowaniu prawie 100.000 XNUMX wniosków reklamacyjnych otrzymanych w tym roku zostało szybko i skutecznie rozwiązanych. Ponadto nadal prowadzi się wiele badań, aby zwiększyć zakres usług dla obywateli, w tym aplikacji mobilnych. W tym kierunku poszukujemy współpracowników, którzy będą służyć misji i wizji naszej Instytucji, o których mowa powyżej, którzy będą realizować projekty, które posuwają naszą instytucję do przodu poprzez wspólne dążenie do wspólnego celu i którzy są skłonni do pracy zespołowej.

W tym kontekście załącznik 375 do dekretu z mocą ustawy nr 6 oraz rozporządzenie w sprawie zasad i procedur dotyczących zatrudniania personelu informatycznego zakontraktowanego w dużych jednostkach przetwarzania informacji instytucji i organizacji publicznych, opublikowane w Dzienniku Urzędowym z dnia 31 grudnia 12 r. Pod numerem 2008, Zgodnie z artykułem VIII 27097% (siedemdziesiąt) wyniku KPSSP8 uzyskanego w Publicznym Egzaminie Selekcyjnym Kadr 2018 (wynik KPSS kandydata, który nie posiada wyniku KPSS lub nie przedłoży dokumentu uważa się za 3 (siedemdziesiąt)), a YDS lub jego odpowiednik za 70% wyniku zaakceptowanego przez Radę Szkolnictwa Wyższego. Na podstawie sumy (trzydziestu) (ocena z języka obcego osób, które nie przedstawią swojej YDS lub równoważnej, zostanie wyliczona jako 70 (zero)), począwszy od najwyższego wyniku w rankingu, 30 (dziesięciokrotność) stanowiska zatrudnionego informatyka, egzamin ustny przeprowadzany przez naszą Instytucję Zatrudnionych zostanie 0 (trzech) zakontraktowanych pracowników IT.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJpogawędzić

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar