Gmina Mamak zwerbuje 50 funkcjonariuszy policji

Gmina Mamak zwerbuje 50 funkcjonariuszy policji
Gmina Mamak zwerbuje 50 funkcjonariuszy policji

Aby być zatrudnionym w gminie Mamak, z zastrzeżeniem ustawy o służbie cywilnej nr 657; Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Straży Miejskiej, policjanci będą przydzielani na wolne stanowiska wymienione poniżej, pod warunkiem posiadania tytułu, klasy, stopnia, liczby, kwalifikacji, rodzaju punktacji KPSS, wyniku bazowego KPSS i innych warunków.


OGÓLNE I SPECJALNE WARUNKI STOSOWANIA:

Ogólne i szczególne warunki, jakie należy spełnić przy składaniu podań o wolne kadry policjantów w naszej gminie, o których mowa powyżej, są podane poniżej.

1. OGÓLNE WARUNKI APLIKACJI:

Kandydaci, którzy będą ubiegać się o powołanie na wolne stanowiska funkcjonariuszy policji, muszą spełniać następujące warunki ogólne określone w art. 657 ust. (A) ustawy nr 48 o służbie cywilnej.

  • a) Będąc obywatelem tureckim.
  • b) Nie być pozbawionym praw publicznych.
  • c) nawet jeśli upłynęły terminy określone w art. 53 tureckiego kodeksu karnego; Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa, chociażby kara więzienia lub ułaskawienia na rok lub dłużej za przestępstwo popełnione umyślnie, przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu i jego funkcjonowaniu, defraudacja, wymuszenie, łapówkarstwo, kradzież, oszustwo, oszustwo, nadużycie zaufania, oszustwo nie być skazanym za przestępstwa upadłości, fałszowanie przetargu, fałszowanie wykonania czynu, pranie mienia pochodzącego z przestępstwa lub przemyt.
  • d) pod względem statusu wojskowego dla kandydatów płci męskiej; nie mają nic wspólnego ze służbą wojskową lub nie osiągnęły wieku służby wojskowej lub, jeśli osiągnęły wiek służby wojskowej, służyły jako aktywna służba wojskowa lub zostały przełożone lub przeniesione do klasy rezerwowej.
  • e) brak choroby psychicznej lub niepełnosprawności fizycznej, która może uniemożliwić mu ciągłe wykonywanie obowiązków.
  • f) W celu spełnienia innych wymaganych wymagań dotyczących zgłoszonych stanowisk.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ


sohbet

Feza.Net

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar

Powiązane artykuły i reklamy