Co to jest EBA? Jak korzystać z EBA? Jak zrobić logowanie studenta EBA? Jak zalogować się do EBA Teacher

Co to jest EBA? Jak korzystać z EBA? Jak zrobić logowanie studenta EBA? Jak zalogować się do EBA Teacher
Co to jest EBA? Jak korzystać z EBA? Jak zrobić logowanie studenta EBA? Jak zalogować się do EBA Teacher

Education Information Network, lub po prostu EBA, społeczne treści edukacyjne w formie elektronicznej ustanowione przez sieć Ministerstwa Edukacji Narodowej Republiki Turcji. EBA (Education Information Network), stworzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, to internetowa platforma edukacji społecznej. EBA to platforma zapewniająca dużą wygodę nauczycielom i uczniom w edukacji. Chociaż nauczyciele mogą w dowolny sposób przesyłać swoje specjalnie przygotowane treści do EBA, nadal mają one łatwy dostęp do notatek i prezentacji udostępnionych przez innych nauczycieli.Do wielu treści edukacyjnych można dotrzeć dzięki Education Information Network (EBA), z której mogą korzystać również uczniowie, nauczyciele i rodzice. Możesz przygotować się do egzaminów, korzystając z dziesiątek filmów i przydatnych treści szkoleniowych w serwisie EBA.

Co to jest EBA? Jak korzystać z EBA?

Education Information Network, będąca bramą edukacji do przyszłości, to internetowa platforma edukacji społecznej prowadzona przez Dyrekcję Generalną ds. Innowacji i Technologii Edukacyjnych.

Celem tej platformy jest; Zapewnienie integracji technologii z edukacją poprzez wspieranie efektywnego wykorzystania materiałów poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych w szkole, w domu, w skrócie wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne EBA jest nadal tworzony i rozwijany, aby zapewniać wiarygodne i dokładne treści elektroniczne odpowiednie dla klas.

Jak utworzyć hasło EBA?

Możesz utworzyć hasło na dwa różne sposoby.

a) Za pomocą przycisku „Utwórz konto EBA”:

Możesz ustawić hasło EBA raz, bez kontaktowania się z rodzicami lub nauczycielami za pomocą przycisku „Utwórz konto EBA”. Dla tego:

 1. Kliknij przycisk „Utwórz konto EBA”.
 2. Wprowadź dane swojej e-Szkoły i kliknij przycisk „Zaloguj się”.
 3. Ustaw nowe hasło do swojego konta EBA. Wprowadź swój adres e-mail i numer telefonu komórkowego swojego opiekuna i kliknij przycisk „Utwórz hasło”.
 4. Wprowadź kod weryfikacyjny wysłany na podany numer telefonu komórkowego i naciśnij przycisk „Wyślij”.
 5. Jeśli wykonałeś wszystkie kroki, nastąpi przekierowanie do ekranu logowania do EBA. Na tym ekranie wprowadź swój numer identyfikacyjny TR i nowe hasło ustawione dla konta EBA.
 6. Po wpisaniu kodu bezpieczeństwa i kliknięciu przycisku „Wyślij” przejdziesz do „Strony głównej”.

b) Tworzenie hasła poprzez zgłoszenie się do opiekuna lub nauczyciela:

 1. Postępuj zgodnie ze ścieżką ucznia -> EBA na ekranie logowania EBA. Zostaniesz przeniesiony do ekranu logowania EBA.
 2. Na ekranie logowania do EBA wprowadź swój numer identyfikacyjny TR i jednorazowe hasło, które otrzymałeś od rodzica lub nauczyciela.
 3. Wprowadź kod zabezpieczający i kliknij przycisk „Prześlij”.
 4. Wybierz metodę aktywacji:
  1. W przypadku wybrania opcji „Aktywacja z danymi rodzica” należy wprowadzić numer identyfikacyjny TR opiekuna oraz kod bezpieczeństwa na ekranie i kliknąć przycisk „Zaloguj się”.
  2. W przypadku wybrania opcji „Aktywacja przez e-mail” należy kliknąć przycisk „Wyślij kod aktywacyjny”. Należy wpisać kod aktywacyjny przesłany na konto e-mail zarejestrowane w systemie w sekcji „Wprowadź kod aktywacyjny”, wpisać kod zabezpieczający na ekranie i kliknąć przycisk „Zaloguj się”.
  3. W przypadku wybrania opcji „Aktywacja przez telefon komórkowy” należy kliknąć przycisk „Wyślij kod aktywacyjny”. Należy wpisać kod aktywacyjny wysłany na zarejestrowany numer telefonu komórkowego w sekcji „Wprowadź kod aktywacyjny”, wprowadzić kod zabezpieczający na ekranie i kliknąć przycisk „Zaloguj się”.
 5. Kliknij „Ustaw nowe hasło” i „Zapisz” dla swojego konta EBA na ekranie, który zostanie otwarty po przejściu etapu aktywacji.
 6. Jeśli wykonałeś wszystkie kroki, nastąpi przekierowanie do ekranu logowania do EBA. Na tym ekranie musisz wprowadzić swój numer identyfikacyjny TR i nowe hasło ustawione dla konta EBA.
 7. Po wpisaniu kodu bezpieczeństwa i kliknięciu przycisku „Wyślij” przejdziesz do „Strony głównej”.

Jak mogę przystąpić do EBA jako student uniwersytetu?

Jeśli jesteś studentem studiującym na Wydziale Teologii i Nauk o Edukacji, możesz zalogować się do EBA, korzystając z informacji o e-administracji.

Jak mogę zalogować się do EBA jako student?

Postępuj zgodnie ze ścieżką Student → EBA na ekranie „Logowanie EBA”. Nastąpi przekierowanie do ekranu „Logowanie do EBA”. Jeśli jesteś uczniem Open Education, podążaj ścieżką Student → Open Education.

Ekran logowania studenta EBA KLIKNIJ TUTAJ

Zapomniałem hasła EBA, co mam zrobić?

Jeśli zapomniałeś hasła, wykonaj następujące czynności w podanej kolejności:

  1. Postępuj zgodnie ze ścieżką Student → EBA na ekranie „Logowanie do EBA”.
  2. Kliknij łącze „Nie pamiętam hasła” na wyświetlonym ekranie.
  3. Wprowadź swój numer identyfikacyjny TR.
  4. Wybierz metodę weryfikacji.
   • Jeśli wybrałeś e-mail:
    1. Wpisz swój adres e-mail zarejestrowany w systemie i naciśnij przycisk „Wyślij” (jeśli nie posiadasz adresu e-mail zarejestrowanego w systemie, możesz ponownie utworzyć hasło, uzyskując jednorazowe hasło od nauczyciela lub rodzica i korzystając z sekcji „Jak utworzyć hasło EBA jako student”).
    2. Wprowadź kod weryfikacyjny przesłany na Twój e-mail i kliknij przycisk „Wyślij”.
    3. Ustaw nowe hasło i kliknij przycisk „Zapisz”.
   • Jeśli wybrałeś swój telefon komórkowy:
    1. Wprowadź zarejestrowany w systemie numer telefonu komórkowego i naciśnij przycisk „Wyślij” (jeśli nie masz zarejestrowanego numeru telefonu komórkowego w systemie, możesz ponownie utworzyć hasło, uzyskując jednorazowe hasło od swojego nauczyciela lub rodzica i uzyskując pomoc z sekcji „Jak utworzyć hasło do EBA jako student”).
    2. Wprowadź kod weryfikacyjny wysłany na Twój telefon komórkowy i naciśnij przycisk „Wyślij”.
    3. Ustaw nowe hasło i kliknij przycisk „Zapisz”.

Co to jest strona kursów EBA?

Strona „Kursy” to sekcja, w której odbywają się treści kursów w EBA. W tej sekcji treści wszystkich poziomów i kursów są wymienione zgodnie ze strukturą programu nauczania MEB. Na stronie kursu na wybranym poziomie zaawansowania; jednostki kursu, książka, zawartość biblioteki i testy jednostkowe. Wewnątrz jednostek możesz zobaczyć tematy i podtematy. Jeśli chcesz, możesz kliknąć przycisk „Wszystkie kursy”, aby uzyskać dostęp do treści kursów z różnych typów szkół.

Co to jest sekwencja EBA?

W narracji sekwencyjnej treść podtematu jest prezentowana zgodnie z procesem uczenia się. Możesz utrwalić swoją wiedzę na ten temat, śledząc kolejne narracje, w tym wykłady, ćwiczenia, dokumenty podsumowujące i testy przesiewowe.

W przypadku materiałów szkolnictwa średniego KLIKNIJ TUTAJ

Co to jest obszar egzaminów EBA?

Z tej sekcji można uzyskać dostęp do dokumentów egzaminacyjnych, testowych i ćwiczeń w EBA. Egzaminy z przedmiotów, które chcesz wzmocnić, możesz zdawać w sekcji egzaminacyjnej, która obejmuje testy na poziomach subprzedmiotów, przedmiotów i jednostek różnych lekcji i zajęć.

Procedury logowania nauczycieli do systemu EBA

Jak mogę zalogować się do EBA?

Możesz zalogować się za pomocą informacji o MEBBİS lub e-administracji z ekranu „Logowanie do EBA”. Jeśli jesteś nauczycielem pracującym za granicą, jeśli posiadasz rejestrację MEBBİS, możesz zalogować się do EBA za pomocą swoich informacji MEBBİS lub informacji o e-administracji.

Ekran logowania nauczyciela EBA KLIKNIJ TUTAJ

Jak utworzyć hasło EBA dla moich uczniów jako nauczyciela?

Ten proces składa się z dwóch etapów.

Pierwszym krokiem jest utworzenie jednorazowego hasła dla swojego ucznia.

Drugim krokiem jest ustalenie własnego hasła EBA ucznia za pomocą tego jednorazowego hasła. W tym celu musisz wykonać następujące kroki:

 • Po zalogowaniu się do EBA, kliknij opcję „Utwórz hasło ucznia” w menu pod Twoim zdjęciem profilowym.
 • Wpisz numer TR ID swojego ucznia, któremu podasz jednorazowe hasło
 • Wpisz adres e-mail ucznia lub rodzica.
 • Wpisz numer telefonu komórkowego ucznia lub jego rodziców.
 • Kliknij przycisk „Utwórz hasło”.
 • Przekaż swojemu uczniowi jednorazowe hasło określone przez system.
 • Używając tego jednorazowego hasła i pytając ucznia: „Jak utworzyć hasło EBA jako uczeń?” Departamentu, poproś ich o utworzenie własnego hasła EBA.

Jak utworzyć hasło EBA dla moich uczniów jako nauczycieli?

Ten proces składa się z dwóch etapów.

Pierwszym krokiem jest utworzenie jednorazowego hasła dla swojego ucznia.

Drugim krokiem jest ustalenie własnego hasła EBA ucznia za pomocą tego jednorazowego hasła. W tym celu musisz wykonać następujące kroki:

 1. Po zalogowaniu się do EBA, kliknij opcję „Utwórz hasło ucznia” w menu pod Twoim zdjęciem profilowym.
 2. Wpisz numer TR ID swojego ucznia, któremu podasz jednorazowe hasło
 3. Wpisz adres e-mail ucznia lub rodzica.
 4. Wpisz numer telefonu komórkowego ucznia lub jego rodziców.
 5. Kliknij przycisk „Utwórz hasło”.
 6. Przekaż swojemu uczniowi jednorazowe hasło określone przez system.
 7. Używając tego jednorazowego hasła i pytając ucznia: „Jak utworzyć hasło EBA jako uczeń?” Departamentu, poproś ich o utworzenie własnego hasła EBA.

Jak mogę zalogować się do EBA jako akademik?

Jeśli jesteś pracownikiem naukowym pracującym na wydziałach teologii i nauk o edukacji, możesz zalogować się do EBA, korzystając z informacji o e-administracji.

 Co to jest kod EBA i jak go używać?

„Kod EBA” to hasło jednorazowego użytku, którego nauczyciele mogą używać na tablicach inteligentnych podczas lekcji. Aby użyć tego hasła;

 1. Po zalogowaniu się do EBA z telefonu komórkowego lub komputera, kliknij opcję „Utwórz EBAKOD” w menu pod zdjęciem profilowym i uzyskaj jednorazowy „Kod EBA”.
 2. Kliknij przycisk „Kod EBA” na ekranie „Logowanie do EBA”.
 3. Możesz szybko zalogować się do EBA, wprowadzając ten kod na wyświetlonym ekranie.

Pytania i odpowiedzi EUNB

Strona „Kursy” to sekcja, w której odbywają się treści kursów w EBA. W tej sekcji treści wszystkich poziomów i kursów są wymienione zgodnie ze strukturą programu nauczania MEB. Na stronie kursu na wybranym poziomie zaawansowania; jednostki kursu, książka, zawartość biblioteki i testy jednostkowe. Wewnątrz jednostek możesz zobaczyć tematy i podtematy. Jeśli chcesz, możesz kliknąć przycisk „Wszystkie kursy”, aby uzyskać dostęp do treści kursów z różnych typów szkół. Dla szczegółów tutaj Kliknij ... 1. Postępuj zgodnie ze ścieżką Student → EBA na ekranie „Logowanie do EBA”.
 2. Kliknij łącze „Nie pamiętam hasła” na wyświetlonym ekranie.
 3. Wprowadź swój numer identyfikacyjny TR.
 4. Wybierz metodę weryfikacji.
  • Jeśli wybrałeś e-mail:
   1. Wpisz swój adres e-mail zarejestrowany w systemie i naciśnij przycisk „Wyślij” (jeśli nie posiadasz adresu e-mail zarejestrowanego w systemie, możesz ponownie utworzyć hasło, uzyskując jednorazowe hasło od nauczyciela lub rodzica i korzystając z sekcji „Jak utworzyć hasło EBA jako student”).
   2. Wprowadź kod weryfikacyjny przesłany na Twój e-mail i kliknij przycisk „Wyślij”.
   3. Ustaw nowe hasło i kliknij przycisk „Zapisz”.
  • Jeśli wybrałeś swój telefon komórkowy:
   1. Wprowadź zarejestrowany w systemie numer telefonu komórkowego i naciśnij przycisk „Wyślij” (jeśli nie masz zarejestrowanego numeru telefonu komórkowego w systemie, możesz ponownie utworzyć hasło, uzyskując jednorazowe hasło od swojego nauczyciela lub rodzica i uzyskując pomoc z sekcji „Jak utworzyć hasło do EBA jako student”).
   2. Wprowadź kod weryfikacyjny wysłany na Twój telefon komórkowy i naciśnij przycisk „Wyślij”.
   3. Ustaw nowe hasło i kliknij przycisk „Zapisz”.

Po szczegóły tutaj Kliknij ...Postępuj zgodnie ze ścieżką Student → EBA na ekranie „Logowanie EBA”. Nastąpi przekierowanie do ekranu „Logowanie do EBA”. Jeśli jesteś uczniem Open Education, podążaj ścieżką Student → Open Education.Ekran logowania studenta EBA KLIKNIJ TUTAJ

Po szczegóły tutaj Kliknij ...

Jeśli jesteś studentem studiującym na Wydziale Teologii i Nauk o Edukacji, możesz zalogować się do EBA za pomocą informacji o e-administracji. Dla szczegółów tutaj Kliknij ...Hasło EBA można wygenerować na dwa sposoby:1) Za pomocą przycisku „Utwórz konto EBA”

2) Tworzenie hasła poprzez zgłoszenie się do rodzica lub nauczyciela

Po szczegóły tutaj Kliknij ...

Education Information Network, będąca bramą edukacji do przyszłości, to internetowa platforma edukacji społecznej prowadzona przez Dyrekcję Generalną ds. Innowacji i Technologii Edukacyjnych. Celem tej platformy jest; W szkole, w domu, w skrócie, wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w celu wsparcia wykorzystania efektywnych materiałów i integracji technologii w edukacji. EBA jest nadal tworzony i rozwijany, aby zapewniać wiarygodne i dokładne treści elektroniczne odpowiednie dla klas. Dla szczegółów tutaj Kliknij ...Education Information Network, lub po prostu EBA, społeczne treści edukacyjne w formie elektronicznej, utworzone przez sieć Ministerstwa Edukacji Narodowej Republiki Turcji. EBA (Education Information Network) stworzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej to internetowa platforma edukacji społecznej. EBA to platforma zapewniająca dużą wygodę nauczycielom i uczniom w edukacji. Chociaż nauczyciele mogą w dowolny sposób przesyłać swoje specjalnie przygotowane treści do EBA, nadal mają one łatwy dostęp do notatek i prezentacji udostępnianych przez innych nauczycieli. Dla szczegółów tutaj Kliknij ...Armin

Pokaz przemysłu kolejowego 2020

sohbet

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar