Ministerstwo Spraw Zagranicznych zrekrutuje 2 pracowników kontraktowych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyjmie 2 pracowników kontraktowych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyjmie 2 pracowników kontraktowych

Ogłoszenie o egzaminie na tureckiego sekretarza krajowego


2 Zatrudnienie na stanowiska Sekretarza Zakontraktowanego nastąpi w drodze egzaminu w Konsulacie Generalnym Turcji w Paryżu.

KWALIFIKACJE KANDYDATÓW

 • 1. Będąc obywatelem Republiki Turcji,
 • 2. Nie być starszym niż 41 lat od daty egzaminu,
 • 3. Aby ukończyć co najmniej szkołę średnią lub równoważną oraz szkołę zagraniczną zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako równoważną z tymi szkołami,
 • 4. Nie być pozbawionym praw publicznych,
 • 5. Nie zostać skazanym za karę pozbawienia wolności za sprzeniewierzenie, konflikt, korupcję, przekupstwo, kradzież, oszustwo, oszustwo, nadużycie wiary lub nawet bankructwo, nawet jeśli zostali uwięzieni dłużej niż 6 miesięcy lub amnestii,
 • 6. Aby mieć lub odbył służbę wojskową dla mężczyzn,
 • 7. Udokumentować raportem komisji lekarskiej, że nie ma przeszkód w pracy w każdych warunkach klimatycznych.
  (Raport Health Board jest wymagany od kandydatów do zatrudnienia),
 • 8. Bardzo dobrze zna francuski i turecki,
 • 9. Użyj komputera i maszyny do pisania.

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW DO WNIOSKU

 • 1. Wniosek aplikacyjny zawierający prośbę o udział w egzaminie (petycja powinna zawierać dane kontaktowe, takie jak adres, numer telefonu, adres e-mail.
 • 2. CV (CV),
 • 3. Kserokopie stron przetworzonych przez oryginalny lub zatwierdzony paszport turecki,
 • 4. Oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu tożsamości,
 • 5. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu uzyskanego z ostatniej ukończonej szkoły („świadectwo równoważności” do uzyskania od Doradców ds. Edukacji lub Attache w przypadku absolwentów szkół średnich, którzy kształcili się za granicą).
 • 6. W przypadku mężczyzn wyraźne zaświadczenie o zwolnieniu ze służby wojskowej lub dokument potwierdzający, że nie są związani ze służbą wojskową.
 • 7. 6 kolorowe zdjęcia paszportowe zrobione w ciągu ostatnich 2 miesięcy,

W przypadku wniosków przesyłanych pocztą można przesłać kserokopie dokumentów trzeciego, czwartego, piątego i szóstego zamówienia, pod warunkiem że oryginały zostaną przesłane przed egzaminem pisemnym.

EGZAMIN

Podczas egzaminu należy okazać oryginalny paszport lub dowód osobisty.

Pisemny egzamin biegłości: Pisemny egzamin kwalifikacyjny odbędzie się we wtorek 13 października 2020 r. O godzinie 14:00 w Konsulacie Generalnym Turcji w Paryżu.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJpogawędzić

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar