Dyrekcja Generalna Leśnictwa zatrudni 700 stałych pracowników

Dyrekcja Generalna Lasu zatrudni stałych pracowników
Dyrekcja Generalna Lasu zatrudni stałych pracowników

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia w sprawie procedur i zasad dotyczących zatrudniania pracowników dla instytucji i organizacji publicznych w wojewódzkiej organizacji Generalnej Dyrekcji Leśnej, Operator Maszyny Budowlanej 200, Operator Równiarki 200, Operator Koparki 200, Operator Spycharki 60 i Operator ciągnika 40 łącznie Zatrudnionych zostanie 700 stałych pracowników (stałych).


Ogólne i specjalne warunki oraz inne informacje, których należy szukać u kandydatów, zostaną określone w otwartych ofertach pracy İŞKUR. Te ogłoszenia zostaną opublikowane w İŞKUR między 04-10. Kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu, będą składać swoje aplikacje za pośrednictwem İŞKUR w trakcie ogłoszenia.

Kandydaci zostaną zaproszeni na egzamin ustny i aplikacyjny, 4 (cztery) razy więcej niż liczba stanowisk podana w ogłoszeniu o pracę. Kandydaci zostaną wybrani na podstawie wyniku losowania, który zostanie wylosowany przed notariuszem. Miejsce i data działki zostaną określone w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy İŞKUR, a także zostaną ogłoszone na stronie internetowej odpowiedniej Regionalnej Dyrekcji Leśnictwa. W związku z tym żadne powiadomienia nie będą wysyłane na adresy kandydatów z pisemnym powiadomieniem. Okres próbny wszystkich stanowisk, które mają zostać ogłoszone, wynosi dwa miesiące zgodnie z ustawą o pracy nr 4857. Wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacji, dokumentów, o które proszą kandydaci oraz miejsca i terminu egzaminu ustnego i aplikacyjnego zostaną ogłoszone na stronach internetowych Dyrekcji Okręgowych. Zgłoszenia kandydatów, co do których uznaje się, że nie spełnili warunków żądania, mogą zostać odwołane przez administrację na każdym etapie procesu ogłaszania, wymiany, egzaminowania i nominacji.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ


Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar