Rada Szkolnictwa Wyższego zatrudni 8 specjalistów z umową

Komisja szkolnictwa wyższego zatrudni fachową kadrę
Komisja szkolnictwa wyższego zatrudni fachową kadrę

Prezydencja Rady ds. Szkolnictwa Wyższego zostanie wybrana do zatrudnienia zgodnie z art. 657 / B ustawy nr 4.


Zgodnie z pkt (c) załącznika 2 do „Zasad dotyczących zatrudniania personelu kontraktowego”, egzamin ustny przeprowadzany przez naszą Agencję będzie obejmował kandydatów na maksymalnie dziesięciokrotne wolne stanowisko personelu kontraktowego dla każdego rekrutowanego stanowiska. (Zgodnie z tym rankingiem kandydaci, którzy uzyskają taki sam wynik jak ostatni kandydat, będą również uprawnieni do przystąpienia do egzaminu.)

Zgłoszenia od dnia ogłoszenia www.yok.gov.t is Po kompletnym i poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej, poprzez wklejenie i podpisanie fotografii wraz z ww. Dokumentami, w dniach 21.07.2020-30.07.2020 r. Rada Szkolnictwa Wyższego (Dział Kadr) przy Üniversiteler Mahallesi 1600, nr adres: 10 06800 Bilkent / Ankara pocztą. Wnioskodawcy oraz osoby, które złożą brakujące dokumenty z powodu opóźnień w przesyłce lub z innych powodów, nie zostaną przyjęte.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ


Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar