Płatności za godziny nadliczbowe są wliczone w DHMI z 3-krotnym wzrostem

Opłaty za pracę DHMI
Opłaty za pracę DHMI

W DHMI, który jest jednym z 5-cio letnich porozumień zbiorowych, uzyskanych przez Transport Officer-Sen, płace za nadgodziny potroiły się. Pierwsze czteromiesięczne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe na 2020 r. Zostały zdeponowane na rachunkach w trzykrotnych przyrostach.


Jednym z wniosków oficera ds. Transportu-sen podczas negocjacji w sprawie rokowań zbiorowych była wypłata 3-krotnego wynagrodzenia za nadgodziny w DHMI. Pierwsze czteromiesięczne wynagrodzenie za nadgodziny w 2020 r. Obliczono na 6.78 TL brutto z potrójnym wzrostem.Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar