Samsun Administracja wodno-kanalizacyjna w celu pozyskania 67 urzędników służby cywilnej

administracja wodna i kanalizacyjna samsun uczyni urzędników państwowych
administracja wodna i kanalizacyjna samsun uczyni urzędników państwowych

ADMINISTRACJA WODNA I ŚCIEKOWA SAMSUN PIERWSZY ODBIÓR BIURA DYREKTORATU


Do zatrudnienia zgodnie z ustawą nr 657 Generalnej Dyrekcji Służb Cywilnych w Generalnej Dyrekcji Administracji Wodnej i Kanalizacyjnej Samsun; Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Egzaminu i Nominacji w zakresie przydziału po raz pierwszy do administracji lokalnej, urzędnicy będą rekrutowani w drodze otwartych spotkań na określone wolne stanowiska, pod warunkiem, że tytuł, klasa, stopień, liczba, kwalifikacje, typ KPSS, wynik podstawowy KPSS i inne warunki są poniżej.

S

N

Tytuł drużyny klasa Stopień drużynowy kawałek kwalifikacje płeć KPSS
typ
Baza KPSS
oceny
1 inżynier TH 8 1 Aby ukończyć studia licencjackie z inżynierii komputerowej na wydziałach, które zapewniają kształcenie licencjackie Kobieta / Mężczyzna P3 70
2 inżynier TH 8 2 Aby ukończyć studia licencjackie z inżynierii środowiska na wydziałach zapewniających kształcenie licencjackie Kobieta / Mężczyzna P3 70
3 inżynier TH 8 3 Aby ukończyć studia licencjackie z inżynierii elektrycznej na wydziałach, które zapewniają kształcenie licencjackie Kobieta / Mężczyzna P3 70
4 inżynier TH 8 1 Aby ukończyć studia licencjackie na kierunkach Automatyka i Automatyka na wydziałach prowadzących kształcenie na poziomie licencjackim Kobieta / Mężczyzna P3 70
5 inżynier TH 8 3 Ukończenie studiów inżynierskich na kierunkach, które zapewniają kształcenie na poziomie licencjackim Kobieta / Mężczyzna P3 70
6 inżynier TH 8 5 Aby ukończyć studia licencjackie z inżynierii lądowej na wydziałach prowadzących kształcenie na poziomie licencjackim Kobieta / Mężczyzna P3 70
7 inżynier TH 8 5 Aby ukończyć studia licencjackie z zakresu inżynierii mechanicznej na wydziałach prowadzących kształcenie na poziomie licencjackim Kobieta / Mężczyzna P3 70
8 architekt TH 8 1 Ukończył studia licencjackie na Wydziale Architektury Kobieta / Mężczyzna P3 70
9 chemik TH 8 2 Ukończenie studiów licencjackich z chemii Kobieta / Mężczyzna P3 70
10 technik TH 8 6 Aby ukończyć program Mechanical Associate w szkołach zawodowych Kobieta / Mężczyzna P93 70
11 technik TH 9 1 Aby ukończyć program komputerowy stowarzyszonego programu szkół zawodowych Kobieta / Mężczyzna P93 70
12 technik TH 9 1 Ukończenie programu dla szkół zawodowych w zakresie środowiska lub zdrowia środowiskowego Kobieta / Mężczyzna P93 70
13 technik TH 9 10 Aby ukończyć Technik budowlany szkół zawodowych lub program stowarzyszeniowy w zakresie technologii budowlanych Kobieta / Mężczyzna P93 70
14 technik TH 9 8 Aby ukończyć Vocational Schools Map Technician lub Map and Cadastral Associate Degree Kobieta / Mężczyzna P93 70
15 technik TH 9 3 Ukończył Electricity Associate Program of Vocational Schools Kobieta / Mężczyzna P93 70
16 technik TH 9 2 Aby ukończyć szkołę zawodową technik elektroniczny, elektro-elektryk lub program towarzyszący w zakresie technologii elektronicznej Kobieta / Mężczyzna P93 70
17 kolektor GPP 9 - 10 -11 11 Ukończył studia licencjackie z ekonomii, rachunkowości, administracji biznesowej, administracji publicznej, nauk politycznych i administracji publicznej, finansów, systemów informatycznych rachunkowości Kobieta / Mężczyzna P3 70
18 prawnik AH 7 2 Ukończył wydział prawa uniwersytetów Kobieta / Mężczyzna P3 70

OGÓLNE I SPECJALNE WARUNKI STOSOWANIA

Ogólne i specjalne warunki, których należy przestrzegać w przypadku wniosków składanych na wolne stanowiska urzędników wymienionych powyżej są następujące.

1) OGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Kandydaci, którzy będą ubiegać się o powołanie na stanowiska urzędników państwowych, muszą spełniać następujące warunki ogólne określone w art. 657 ust. A ustawy o urzędnikach państwowych nr 48;

a) będąc obywatelem tureckim,

b) Nie być pozbawionym praw publicznych,

c) Nawet jeśli minęły okresy określone w artykule 53 tureckiego kodeksu karnego; Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa, przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu i funkcjonowanie tego porządku, malwersacje, wymuszenia, przekupstwo, kradzież, oszustwo, oszustwo, oszustwo, wykroczenia, oszustwo, nawet jeśli zostanie skazane na rok pozbawienia wolności lub przebaczenie za umyślne przestępstwo Nie być skazanym za bankructwo, psoty w licytacji, psoty w działaniu, pranie aktywów pochodzących z przestępstwa lub przemyt,

d) pod względem statusu wojskowego dla kandydatów płci męskiej; nie mają nic wspólnego ze służbą wojskową lub nie osiągnęły wieku służby wojskowej, lub jeśli osiągnęły wiek służby wojskowej, służyły czynnej służbie wojskowej lub zostały przełożone lub przeniesione do klasy rezerwowej,

e) brak choroby psychicznej lub niepełnosprawności fizycznej, która może uniemożliwić mu ciągłe wykonywanie obowiązków,

f) W celu spełnienia innych wymaganych wymagań dotyczących zgłoszonych stanowisk,

g) Petycja, o którą personel się ubiegał (każdy kandydat będzie ubiegał się tylko o jeden personel delegowany zgodnie z jego wykształceniem).

2) SPECJALNE WARUNKI STOSOWANIA

a) W celu spełnienia wymogu wykształcenia z ostatniej ukończonej szkoły w zakresie ogłoszonych tytułów i uzyskania minimalnej liczby punktów KPSS z rodzajów punktów określonych w egzaminie selekcji personelu publicznego (KPSS) 2018 w stosunku do tytułów, które zostaną zakupione,

b) Nie być usuwany z instytucji publicznych i organizacji, dla których wcześniej pracował, z powodu braku dyscypliny lub względów moralnych.,

3) DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ KANDYDATÓW PODCZAS WNIOSKU

Podczas aplikacji;

Formularz wniosku z naszej instytucji lub naszej dyrekcji generalnej http://www.saski.gov.tr będą dostarczane z adresu internetowego,

a) Kopia dowodu osobistego lub dowodu osobistego,

b) Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa ukończenia szkoły z kodem kreskowym, który można uzyskać za pośrednictwem administracji elektronicznej (kopie mogą być poświadczone przez naszą administrację, pod warunkiem przedstawienia oryginału).

c) Oryginalna lub poświadczona notarialnie kopia dokumentu równoważności dla absolwentów szkół zagranicznych (kopie mogą być poświadczone przez naszą administrację, pod warunkiem przedstawienia oryginału).

d) wydruk komputerowy z kodem kreskowym pobrany ze strony internetowej ÖSYM dokumentu wynikowego KPSS,

e) Oświadczenie kandydatów płci męskiej, że nie są związani ze służbą wojskową,

f) Oświadczenie, że nie ma przeszkód w ciągłym wykonywaniu obowiązków,

g) 4 zdjęcia biometryczne, (1 zostanie dołączone do formularza)

h) Oryginalna kopia licencji adwokackiej lub notarialnie poświadczona kopia dla prawników (kopie mogą być poświadczone przez naszą administrację, pod warunkiem przedstawienia oryginału).

i) Petycja dotycząca tego, o który personel wystąpił,

4- MIEJSCE, DATA, METODA I CZAS TRWANIA APLIKACJI

Kandydaci mogą przystąpić do egzaminu ustnego;

a) Kandydaci wraz z dokumentami wymaganymi podczas składania wniosku Od 06.04.2020 do 17.04.2020 piątek do 17.00 (w dni robocze w godzinach 08.00-17.00) będzie można złożyć wniosek.

Kandydaci muszą złożyć dokumenty aplikacyjne;

- Nasza Generalna Dyrekcja w środowisku elektronicznym http://www.saski.gov.tr adres internetowy,

- Osobiście lub listem poleconym będą mogli wysłać Generalną Dyrekcję ds. Zasobów Ludzkich i Edukacji Samsun Administracji Wodno-Kanalizacyjnej (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No: 4 Atakum / Samsun). (Nasza Dyrekcja Generalna nie będzie odpowiedzialna za przesyłkę opóźnioną).

b) Wnioski złożone z brakującymi informacjami i dokumentami lub jeśli ich kwalifikacje nie są odpowiednie, nie będą oceniane przez naszą Dyrekcję Generalną.

c) Opóźnienia w poczcie i wnioskach, które nie zostaną złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą brane pod uwagę.

5- OCENA WNIOSKÓW - OGŁOSZENIE WNIOSKU

a) Kandydat zostanie zaproszony na egzamin ustny w wysokości pięciokrotności liczby wolnych stanowisk, które mają zostać powołane, poczynając od kandydata o najwyższym wyniku, poprzez sprawdzenie zgodności numeru identyfikacyjnego TR kandydatów i dokumentacji ÖSYM przez naszą Dyrekcję Generalną,

b) Pozostali kandydaci z takim samym wynikiem jak ostatni kandydat wezwany na egzamin zostaną zaproszeni na egzamin.

c) Kandydaci, którzy mogą przystąpić do egzaminu ustnego i wyników KPSS oraz miejsca i godziny egzaminu Poniedziałek, 20.04.2020 Nasza Generalna Dyrekcja http://www.saski.gov.tr zostaną ogłoszone w Internecie.

d) Kandydaci, których wniosek został przyjęty i wezwany na egzamin, których dane identyfikacyjne oraz miejsce i data egzaminu są dostępne „Dokumenty wstępne do egzaminu” Będą mogli uzyskać dostęp z adresu internetowego www.saski.gov.tr.

e) Kandydaci, którzy nie mają prawa przystąpić do egzaminu, nie zostaną poinformowani.

6- MIEJSCE EGZAMINU, CZASU I TEMATÓW

Samsun Administracja wodna i kanalizacyjna Dyrekcja Generalna Mała sala spotkań (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No: 4 Atakum / SAMSUN); do rekrutacji 27/04/2020-08/05/2020 Egzamin ustny odbędzie się między datami. Jeżeli egzamin ustny nie może zostać zakończony tego samego dnia, będzie on kontynuowany następnego dnia.

Tematy egzaminacyjne:

Konstytucja Turcji

Zasady Atatürka i historia rewolucji

Ustawa o urzędnikach służby cywilnej nr 657

Podstawowe akty prawne dotyczące administracji lokalnych

Obejmuje pomiar profesjonalnej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności związanych z tytułem personelu.

7- OCENA EGZAMINU I PRZEDMIOT WYNIKÓW EGZAMINU

Ocena na egzaminie; Konstytucja Turcji Ataturka, zasad i historii rewolucji, 657 ustawy Samorządowe 15 w ustawie zasadniczej kwestii związanych punktów, podczas gdy tytuł zespołu do profesjonalnej wiedzy i praktycznego oraz do pomiaru zdolności wykonany ponad 40 punktów, w sumie 100 punktów. Aby egzamin był udany, średnia arytmetyczna wyników uzyskanych przez członków komisji egzaminacyjnej musi wynosić co najmniej 60. Główny wynik osiągnięty przez kandydatów; Średnia arytmetyczna wyniku egzaminu ustnego i wyniku KPSS dokonanego przez naszą administrację zostanie ustalona i ogłoszona na stronie internetowej naszej administracji.

Jeśli punkty sukcesu kandydatów są takie same, wyższy wynik KPSS ma pierwszeństwo. Począwszy od najwyższego wyniku, zostanie określona liczba stałych kandydatów, a także liczba stałych kandydatów i liczba kandydatów zastępczych. Główne i rezerwowe listy kandydatów zostaną ogłoszone na stronie internetowej administracji, a na te zostaną przesłane pisemne powiadomienia.

Komisja egzaminacyjna; ma prawo do otrzymania części lub żadnej z tych ogłoszonych w ogłoszeniu o egzaminie, jeśli stwierdzi, że punkty osiągnięć są niskie lub niewystarczające od kadr ogłoszonych do rekrutacji na koniec egzaminu.

Podczas składania wniosków i procedur badania osób, które okazały się składać fałszywe oświadczenia lub w jakikolwiek sposób ukrywać prawdę, uznaje się za nieważne, a ich zadania nie są wykonywane. Nawet jeśli zostaną ustalone terminy takich przypadków, ich przydziały zostaną anulowane. Osoby te nie mogą dochodzić żadnych praw i zostaną wniesione do głównego prokuratora w sprawie karnej.

Na wyniki egzaminów można się odwołać w formie pisemnej w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia listy sukcesów na stronie internetowej naszej administracji. Odwołanie jest rozpatrywane przez komisję egzaminacyjną w ciągu siedmiu dni, a dana osoba jest informowana na piśmie.

Ogłoszono.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ


Wyszukiwanie aktualności kolejowych

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar