Uniwersytet Balıkesir zatrudni pracowników akademickich

Uniwersytet w Balikesir zatrudni pracowników akademickich
Uniwersytet w Balikesir zatrudni pracowników akademickich

Zgodnie z odpowiednimi artykułami ustawy o numerze 2547 i rozporządzeniem w sprawie procedur i zasad egzaminów wstępnych, które mają być stosowane do zadań personelu akademickiego innego niż personel akademicki opublikowany w Dzienniku Urzędowym z datą 09.11.2018 i oznaczonym 30590, personel dydaktyczny 1 zostanie przeniesiony do jednostek akademickich Balıkesir University Rectorate.

OGÓLNE I SPECJALNE WARUNKI:

1 - Aby spełnić warunki określone w artykule 657 ustawy 48
Co najmniej 2 z 70-ALES, minimalny wynik 50 z egzaminu z centralnego języka obcego zaakceptowany przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego lub równoważny z równoważnym egzaminem. Wynik ALES jest uznawany za 70 na etapie wstępnej oceny i oceny końcowej kandydatów, którzy chcą skorzystać z centralnego zwolnienia z egzaminu.
3 - Kandydaci, którzy ubiegają się o personel dydaktyczny, muszą uzyskać tytuł magistra bez pracy magisterskiej. Absolwenci bez pracy są mianowani do kadry akademickiej na trzy lata. W tym kontekście wyznaczeni są zobowiązani do ukończenia studiów magisterskich z pracą magisterską w swoich dziedzinach w okresie przydziału. Ci, którzy nie mogą ukończyć programu magisterskiego z pracą magisterską na swoich polach w terminie, nie zostaną ponownie przydzieleni.
4 - Tabela równoważności Rady ds. Szkolnictwa Wyższego zostanie wykorzystana do ustalenia równoważności systemów ocen 4 i 5 z systemem ocen 00, który zostanie wykorzystany w obliczeniach stopnia ukończenia studiów licencjackich na etapie oceny wstępnej i oceny końcowej.

HARMONOGRAM EGZAMINU:

Data publikacji: 09.12.2019
Data rozpoczęcia aplikacji: 09.12.2019
Termin składania aplikacji: 23.12.2019
Wynik wstępnej oceny Wyjaśnienie Data: 25.12.2019
Data egzaminu wstępnego 27.12.2019
Ocena końcowa Wynik Opis: 30.1.20 |
İntemet Strona, na której zostaną ogłoszone wyniki: personel.balikesir.edu.t jest

DOKUMENTY WYMAGANE W APLIKACJI:

1- Formularz wniosku 2-ALES Dokument wynikowy (kod kontroli wyniku)
3 - zagraniczny certyfikat wyniku zagranicznego
4- Resume
5 - świadectwo ukończenia szkoły lub próbka dyplomowa (licencjat, absolwent, doktorat) 6 - licencjat
7 - certyfikat statusu wojskowego (dla kandydatów płci męskiej)
8 - kserokopia dowodu osobistego
9- zdjęcie (1 sztuka)
l0- Certyfikat operacji + list SSI lub oficjalnie zatwierdzony stół serwisowy
l 1- Publikacje naukowe (jeśli istnieją)

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

Wyszukiwanie aktualności kolejowych

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar