Uniwersytet Manisa Celal Bayar zatrudni pracowników akademickich

Uniwersytet Manisa Celal Bayar zatrudni pracowników akademickich
Uniwersytet Manisa Celal Bayar zatrudni pracowników akademickich

Uniwersytet Manisa Celal Bayar zatrudni pracowników akademickich; Personel akademicki Rektoratu Uniwersytetu Manisa Celal Bayar, 2547, numerował Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenie w sprawie promocji i powoływania personelu akademickiego, Manisa Celal Bayar University Powołanie i zakończenie kadry akademickiej zgodnie z przepisami Dyrektywy zostanie zatrudniony. (PROFESOR, STOWARZYSZONY PROFESOR, DOKTOR FABULTY MEMBER)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

DLA PROFESJONALISTÓW

- 2547 ustawy nr 26. do spełnienia warunków określonych w
- Profesorowie mają stały status.
- Plik wniosku 1 (jeden) (wniosek, CV, formularz oceny aktywności akademickiej, zatwierdzony dokument świadectwa profesora nadzwyczajnego, kopia dokumentu do nauki, kopia dowodu osobistego, zdjęcie 2)
- Plik zespołu 6 (sześć) (życiorys, formularz oceny działalności akademickiej, zatwierdzona kopia certyfikatu profesora nadzwyczajnego, lista publikacji, opracowania naukowe i publikacje)

DLA STOWARZYSZONYCH

- 2547 ustawy nr 24. do spełnienia warunków określonych w
- Uzyskać tytuł profesora nadzwyczajnego podczas ustnego egzaminu Rady Międzyuczelnianej
- Co najmniej 65 (sześćdziesiąt pięć) z egzaminu z centralnego języka obcego zaakceptowanego przez Radę Szkolnictwa Wyższego lub równoważnego egzaminu, wynik ten jest równoważny punktacji,
- Profesorowie nadzwyczajni mają stały status.
- Plik aplikacji 1 (jeden) (wniosek, życiorys, formularz oceny aktywności akademickiej, zatwierdzona kopia świadectwa profesora nadzwyczajnego, certyfikat studiów, certyfikat języka obcego, kopia dowodu osobistego, zdjęcie 2)
- Plik zespołu 4 (cztery) (życiorys, formularz oceny działalności akademickiej, zatwierdzona kopia certyfikatu profesora nadzwyczajnego, certyfikat języka obcego, lista publikacji, badania naukowe i publikacje)

DLA CZŁONKÓW WYDZIAŁU LEKARZA

- 2547 ustawy nr 23. do spełnienia warunków określonych w
- Plik wniosku 1 (jeden) (formularz wniosku, życiorys, formularz oceny aktywności akademickiej, certyfikat dowodu tożsamości, zatwierdzony certyfikat doktoratu, dokumenty edukacyjne, zdjęcia 2)
- Plik zespołu 4 (cztery) (życiorys, formularz oceny działalności akademickiej, zatwierdzona kopia certyfikatu doktora, lista publikacji, opracowania naukowe i publikacje)

HARMONOGRAM EGZAMINU

Data publikacji: 11.12.2019
Termin składania aplikacji: 25.12.2019
Data wstępnej oceny: 03.01.2020
Data przystąpienia do egzaminu: 10.01.2020
Wynik Opis Data: 17.01.2020

** „Wstępna ocena i wyniki egzaminów w wyżej wymienionych terminach www.mcbu.edu.t jest zostanie opublikowany w Internecie.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

Wyszukiwanie aktualności kolejowych

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar