Politechnika Konya zatrudni pracowników akademickich

Politechnika Konya zatrudni pracowników akademickich
Politechnika Konya zatrudni pracowników akademickich

Politechnika Konya zatrudni pracowników akademickich; Członkowie wydziału 2547 będą rekrutowani zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie promocji i powoływania do prawa szkolnictwa wyższego oraz 34 zatwierdzonymi przez Prezydencję Rady Szkolnictwa Wyższego oraz kryteriami powoływania i promocji oraz zasadami stosowania Politechniki Konya. ,

Termin składania wniosków wynosi 15 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, a wnioski, które nie zostaną złożone w tym terminie, nie zostaną przyjęte.

Formularze zgłoszeniowe ze szczegółowym tekstem ogłoszenia,www.ktun.edu.t jest) w sekcji ogłoszeń na stronie internetowej. To jest reklamowane.

Miasto: Konya
Liczba elementów: 34
Data wydania Dziennika Urzędowego: 12.12.2019
Okres stosowania: 15 dni od daty publikacji ogłoszenia.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

Wyszukiwanie aktualności kolejowych

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar