Ministerstwo Sprawiedliwości zatrudni personel kontraktowy

ministerstwo sprawiedliwości
ministerstwo sprawiedliwości

Opublikowano 50 ogłoszeń o zamówieniach dla inżynierów personelu publicznego, którzy zostaną powołani do personelu kontraktowego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości zrekrutuje 50 urzędników państwowych! KPSS 60 - Rekrutacja na kontraktowanego oficera


Zasady dotyczące zatrudnienia pracowników kontraktowych zgodnie z decyzją Rady Ministrów z dnia 657 czerwca 4 r. I numerami 06/06 z dnia 1978 czerwca 7 r., Które mają być stosowane na podstawie Dyrekcji Generalnej ds. Technologii Informacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości. „Zgodnie z postanowieniami ósmej klauzuli załącznika 15754, zatytułowanej„ Wymagania egzaminacyjne ”oraz rozporządzeniem w sprawie egzaminu, nominacji i przeniesienia Ministerstwa Sprawiedliwości, pięciokrotność wakatu dla każdej grupy, pod warunkiem że są one ułożone w kolejności punktów 2-KPSS (grupa B) Zakontraktowany personel zostanie zatrudniony na 8 stanowiskach inżynierskich poprzez umieszczenie kandydatów wśród kandydatów zgodnie z kolejnością egzaminu ustnego przeprowadzanego przez nasze Ministerstwo.

WARUNKI I-STOSOWANIA A-OGÓLNE WARUNKI
a) 657 Ustawa nr. Urzędnicy 48 Artykuł spełniający wymagania,
b) 2018 r. - Aby przystąpić do egzaminu grupowego KPSS (B) i uzyskać co najmniej 3 punktów w stosunku do typu punktacji KPSSP60,
c) Być absolwentem co najmniej licencjata. (powiązane sekcje są wymienione poniżej)

Grupa aplikacji Absolwent Wydziału Personel
Grupa 1 Java
programowanie
 Inżynieria komputerowa
 Inżynieria komputerowa i oprogramowania
 Inżynieria systemów komputerowych
 Inżynieria systemów informatycznych
 Inżynieria elektryczna i elektroniczna
 Inżynieria elektroniczna
 Inżynieria elektroniczna i komunikacyjna
 Inżynieria oprogramowania
10
Grupa 2 Testowanie oprogramowania  Inżynieria komputerowa
 Inżynieria komputerowa i oprogramowania
 Inżynieria systemów komputerowych
 Inżynieria systemów informatycznych
 Inżynieria elektryczna i elektroniczna
 Inżynieria elektroniczna
 Inżynieria elektroniczna i komunikacyjna
 Inżynieria oprogramowania
 Inżynieria przemysłowa
 Inżynieria przemysłowa i systemowa
 Inżynieria matematyczna
3
3. Grupowe zarządzanie bazą danych  Inżynieria komputerowa
 Inżynieria komputerowa i oprogramowania
 Inżynieria systemów komputerowych
 Inżynieria systemów informatycznych
 Inżynieria elektryczna i elektroniczna
 Inżynieria elektroniczna
 Inżynieria elektroniczna i komunikacyjna
 Inżynieria oprogramowania
4
Grupa 4 Sieć i system
zarządzanie
 Inżynieria komputerowa
 Inżynieria komputerowa i oprogramowania
 Inżynieria przemysłowa
 Inżynieria elektryczna i elektroniczna
 Inżynieria elektroniczna
 Inżynieria elektroniczna i komunikacyjna
 Inżynieria oprogramowania
 Inżynieria matematyczna
8
5. Grupowe zarządzanie ułaskawieniem  Inżynieria komputerowa
 Inżynieria komputerowa i oprogramowania
 Inżynieria systemów komputerowych
 Inżynieria systemów informatycznych
 Inżynieria elektryczna i elektroniczna
 Inżynieria elektroniczna
 Inżynieria elektroniczna i komunikacyjna
 Inżynieria matematyczna
 Inżynieria oprogramowania
2
Grupa 6
Zarządzanie energią
 Inżynieria elektryczna
 Inżynieria elektryczna i elektroniczna
3
7. Grupuj audio i wideo
systemy
 Inżynieria komputerowa
 Inżynieria komputerowa i oprogramowania
 Inżynieria systemów komputerowych
 Inżynieria systemów informatycznych
 Inżynieria elektryczna i elektroniczna
 Inżynieria elektroniczna
 Inżynieria elektroniczna i komunikacyjna
 Inżynieria matematyczna
 Inżynieria oprogramowania
 Inżynieria przemysłowa
4
Grupa 8
Bezpieczeństwo informacji
 Inżynieria komputerowa
 Inżynieria systemów komputerowych
 Inżynieria komputerowa i oprogramowania
 Inżynieria elektryczna i elektroniczna
 Inżynieria elektroniczna i komunikacyjna
 Inżynieria elektroniczna
 Inżynieria oprogramowania
 Inżynieria systemów informatycznych
 Inżynieria informacji kryminalistycznych
7
9. Proces jakości grupy
zarządzanie
 Inżynieria przemysłowa
 Inżynieria przemysłowa i systemowa
 Inżynieria komputerowa
 Inżynieria oprogramowania
 Inżynieria matematyczna
4
 Inżynieria komputerowa i oprogramowania
 Inżynieria systemów komputerowych
 Inżynieria systemów informatycznych
 Inżynieria elektryczna i elektroniczna
 Inżynieria elektroniczna
 Inżynieria elektroniczna i komunikacyjna
 Inżynieria informacji kryminalistycznych
 Inżynieria elektryczna
 Inżynieria systemów energetycznych
10. Programowanie Grup.Net  Inżynieria komputerowa
 Inżynieria komputerowa i oprogramowania
 Inżynieria systemów komputerowych
 Inżynieria systemów informatycznych
 Inżynieria elektryczna i elektroniczna
 Inżynieria elektroniczna
 Inżynieria elektroniczna i komunikacyjna
 Inżynieria matematyczna
 Inżynieria przemysłowa
 Inżynieria przemysłowa i systemowa
 Inżynieria oprogramowania
5
RAZEM 50

B-WARUNKI SPECJALNE
1. GRUPA
1. Absolwenci czteroletnich wydziałów inżynierii komputerowej, inżynierii komputerowej i oprogramowania, inżynierii systemów komputerowych, inżynierii systemów informatycznych, inżynierii elektrycznej i elektronicznej, inżynierii elektronicznej, inżynierii elektronicznej i inżynierii oprogramowania lub inżynierii oprogramowania na wydziałach lub ich odpowiedników, szkół wyższych za granicą istota
2. Aby udowodnić, że ma co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w oprogramowaniu, projektowaniu i rozwoju oprogramowania (od daty złożenia wniosku),
3. Dokumentowanie, że ma wiedzę / doświadczenie do tworzenia aplikacji na platformie JAVA,
4. Najlepiej;
a. Aby mieć wiedzę na temat analizy i projektowania obiektowego,
b. Aby mieć poziom wiedzy i podstawową wiedzę SQL na temat tworzenia aplikacji z bazami danych RDBMS,
c. Posiadając poziom wiedzy niezbędny do realizacji projektu przy użyciu narzędzi ORM,
d. Aby mieć wiedzę na temat interfejsu programowania w Javie Swing,
e. Posiadanie wiedzy w co najmniej jednym z narzędzi raportowania (Raport stylu, Raport Jaspera itp.),
f. Posiadając wiedzę na temat architektur SOAP i REST Web Service,
g. Aby mieć wiedzę na temat struktur sieciowych (Spring MVC, Struts, Vaadin, JSF itp.),
h. Aby mieć wiedzę na temat frameworków JavaScript (Angular, React itp.).

2. GROUP
1. Czteroletnie wydziały inżynierii komputerowej, inżynierii komputerowej i oprogramowania, inżynierii systemów komputerowych, inżynierii systemów informatycznych, inżynierii elektrycznej i elektronicznej, inżynierii elektronicznej, inżynierii elektronicznej i komunikacji, inżynierii oprogramowania, inżynierii przemysłowej, inżynierii przemysłowej i systemów lub inżynierii matematycznej wydziałów ukończył zagraniczne uczelnie, których równoważność jest akceptowana przez Radę Szkolnictwa Wyższego,
2. Udowodnij, że masz co najmniej 10 rok doświadczenia w zarządzaniu bazą danych (od daty aplikacji) dla bazy danych Oracle 11g / 12g / 2c lub bieżącej wersji oraz bazy danych IBM DB8 wersja 1 lub bieżącej wersji,
3. Najlepiej;
a. Aby mieć wiedzę na temat architektury, projektowania i optymalizacji baz danych,
b. Aby mieć wiedzę o SQL,
c. Aby mieć wiedzę na temat bazy danych PostgreSQL,
d. Posiadanie wiedzy o dostrajaniu SQL,
e. Znajomość PL / SQL.

3. GROUP
1. Czteroletnia inżynieria komputerowa, inżynieria komputerowa i oprogramowania, inżynieria systemów komputerowych, inżynieria systemów informatycznych, inżynieria elektryczna i elektroniczna, inżynieria elektroniczna, inżynieria elektroniczna i komunikacyjna lub oprogramowanie
Absolwenci wydziałów inżynieryjnych lub szkół wyższych, których równoważność jest akceptowana przez Radę Szkolnictwa Wyższego,
2. Aby udowodnić, że ma co najmniej rok doświadczenia w technikach i metodologiach testowania oprogramowania (od daty złożenia wniosku),
3. Najlepiej;
a. Aby mieć poziom wiedzy do tworzenia aplikacji na platformie JAVA,
b. Aby mieć wiedzę na temat analizy i projektowania obiektowego,
c. Aby mieć wiedzę na temat bazy danych i programowania na poziomie podstawowym,
d. Aby mieć podstawową znajomość SQL,
e. Aby mieć wiedzę na temat interfejsu, wydajności, regresji i testu obciążenia,
f. Aby mieć wiedzę na temat narzędzi Selenium, Ogórek, Silktest,
g. Umiejętność identyfikowania i rozwiązywania problemów.

4. GROUP
1. Czteroletnia Inżynieria Komputerowa, Komputer Va. Zarządzanie systemami operacyjnymi UNIX / AIX / LINUX lub systemami przechowywania / tworzenia kopii zapasowych (dyski, taśmy, wirtualizacja dysków, SAN itp.),
b. Administrowanie bazą danych w bazie danych IBM DB2 wersja 8 post lub wersja bazy danych Oracle wersja 10g post
c. Systemy operacyjne i zarządzanie domeną na dużą skalę w wersjach po Microsoft Server 2012,
d. Zarządzanie sieciami informacyjnymi (routerem i przełącznikiem) w systemie z co najmniej 10.000 XNUMX użytkowników wewnętrznych,
3. Najlepiej;
a. Doświadczenie w zarządzaniu serwerami świadczącymi usługi DHCP, DNS, IIS (Internetowe usługi informacyjne) w co najmniej dużych systemach informatycznych,
b. Aby uzyskać certyfikat dla dowolnego systemu operacyjnego UNIX / AIX / LINUX,
c. Aby mieć certyfikat MCSA lub MCSE lub odbyć co najmniej 2012 godzin szkolenia w zakresie wersji starszych niż Windows Server 50,
d. Doświadczenie w zarządzaniu systemami do wirtualizacji serwerów na dużą skalę (VMware lub Red Hat Virtualization),
e. Certyfikat VMware i Red Hat Virtualization,
f. Doświadczenie w języku skryptowym.

5. GROUP
1. Czteroletnia inżynieria komputerowa, inżynieria komputerowa i oprogramowania, inżynieria systemów komputerowych, inżynieria systemów informatycznych, inżynieria elektro-elektroniczna, inżynieria elektroniczna, inżynieria elektroniczna i komunikacyjna, wydziały
Absolwenci wydziałów inżynierii lub inżynierii oprogramowania lub uczelni wyższych za granicą, których równoważność jest akceptowana przez Radę Szkolnictwa Wyższego,
2. Aby udowodnić, że ma co najmniej 1 rok doświadczenia w zarządzaniu dowolnym systemem operacyjnym Linux (od daty złożenia wniosku),
3. Najlepiej;
a. Aby mieć wiedzę na temat Pardus OS,
b. Aby mieć wiedzę na temat systemów opartych na Debianie,
c. Znajomość usług Enterprise Server Management Services (DNS, DHCP, LDAP),
d. Aby mieć wiedzę na temat kodowania skryptów (Bash, Python),
e. Aby uzyskać wiedzę na temat zarządzania siecią i bezpieczeństwa.

6. GROUP
1. Absolwenci czteroletnich wydziałów elektrotechniki lub elektrotechniki na wydziałach lub wyższych uczelniach za granicą, których równoważność jest akceptowana przez Radę Szkolnictwa Wyższego,
2. Na oficjalnym uniwersytecie w kraju pod kierunkiem YÖK; Aby ukończyć co najmniej jeden z kursów „Uziemienie”, „Technika wysokiego napięcia”, „Wyłączniki wysokonapięciowe” i „Harmoniczne w instalacjach elektrycznych” lub ich odpowiedniki zatwierdzone / zgłoszone / zaakceptowane przez YÖK lub uniwersytet,
3. Najlepiej;
a. Aby mieć doświadczenie w zakresie konserwacji, napraw lub eksploatacji niskiego napięcia / wysokiego napięcia,
b. Posiadać certyfikat wiedzy specjalistycznej w zakresie bezpieczeństwa pracy.

7. GROUP
1. Czteroletnie wydziały Inżynierii Komputerowej, Inżynierii Komputerowej i Oprogramowania, Inżynierii Systemów Komputerowych, Inżynierii Systemów Informatycznych, Inżynierii Elektrycznej i Elektronicznej, Inżynierii Elektronicznej, Inżynierii Elektronicznej i Komunikacyjnej, Inżynierii Matematycznej, Inżynierii Oprogramowania lub Inżynierii Przemysłowej na wydziałach są akceptowane przez Radę Szkolnictwa Wyższego. absolwent uczelni wyższych za granicą,
2. Aby udowodnić, że ma co najmniej rok doświadczenia w dziedzinie systemów audio i wideo (wideokonferencji) (od daty złożenia wniosku),
3. najlepiej; posiadać dowolną certyfikację systemów audio, wideo lub wideokonferencji.

8. GROUP
1. Czteroletnia inżynieria komputerowa, inżynieria systemów komputerowych, inżynieria komputerowa i oprogramowania, inżynieria elektryczna i elektroniczna, inżynieria elektroniczna i komunikacyjna, inżynieria elektroniczna, inżynieria oprogramowania, inżynieria systemów informatycznych
lub wydziały inżynierii informacji kryminalistycznej lub instytucje szkolnictwa wyższego za granicą, których równoważność jest akceptowana przez Radę Szkolnictwa Wyższego,
2. CCNA Security, CEH, CISSP, CISA, COBIT, PCI DSS, ISO / IEC 27001 audytor itp. udowodnić, że uczestniczyli w międzynarodowych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa (w tym szkoleniach online),
3. Aby udowodnić, że ma co najmniej rok wiedzy / doświadczenia (w dniu złożenia wniosku) w co najmniej jednej z następujących dziedzin,
a. Kontrola pod kątem infekcji i podatności na zagrożenia,
b. Bezpieczeństwo oprogramowania i systemu,
c. Zarządzanie logami,
d. Systemy zarządzania tożsamością,
e. Sieć podstawowa, TCP / IP, informacje o sieci, porty i protokoły,
f. Systemy bezpieczeństwa, takie jak zapora ogniowa, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM i PAM,
g. Systemy operacyjne Windows, Linux i Unix,
h. Eliminacja cyber wywiadu i słabych punktów,
i. Audyt bezpieczeństwa sieci,
j. Serwery sieciowe, takie jak Microsoft IIS, Apache, Tomcat i Nginx,
k. Chmura, Internet Security, Intranet Security i Wifi Security,
l. Wykrywanie i ocena ryzyka cybernetycznego.
4. Najlepiej;
a. Dobra znajomość języka angielskiego,
b. Dominuje menedżerskie, fizyczne i techniczne perspektywy cyberbezpieczeństwa.

9. GROUP
1. Czteroletnia inżynieria przemysłowa, inżynieria przemysłowa i systemowa, inżynieria komputerowa, inżynieria oprogramowania, inżynieria matematyczna, inżynieria komputerowa i oprogramowanie, inżynieria systemów komputerowych, inżynieria systemów informatycznych, inżynieria elektryczna, inżynieria elektroniczna, inżynieria elektroniczna, elektronika i inżynieria komunikacyjna, inżynieria informacyjna, Inżynieria elektryczna lub inżynieria systemów energetycznych lub wydziały szkolnictwa wyższego za granicą, których równoważność jest akceptowana przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego
2. Aby potwierdzić, że odgrywa aktywną rolę w procesach certyfikacji systemów zarządzania ISO 9001 lub 27001,
3. Posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia w dziedzinie systemów zarządzania jakością (od daty złożenia wniosku),
4. Najlepiej;
a. Aby mieć wiedzę na temat usprawniania procesów biznesowych i zarządzania projektami aplikacji biznesowych,
b. Aby mieć wiedzę na temat identyfikacji, analizy i modelowania procesów biznesowych,
c. Aby opanować zarządzanie jakością i standardy jakości,
d. Aby mieć doświadczenie w określaniu i klasyfikowaniu potrzeb biznesowych zgodnie ze strategiami i projektami,
e. Posiadając umiejętność i wiedzę do pomiaru wpływu procesów biznesowych na projekty,
f. Aby mieć wiedzę na temat systemu zarządzania usługami informatycznymi ISO 20000 i procesów cyklu życia oprogramowania,
g. Aby uzyskać informacje na temat etapów certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością,
h. Posiadanie wiedzy na temat audytu wewnętrznego w celu przeprowadzania audytów jakości.

10. GROUP
1. Czteroletnia inżynieria komputerowa, inżynieria komputerowa i oprogramowania, inżynieria systemów komputerowych, inżynieria systemów informatycznych, inżynieria elektro-elektroniczna, inżynieria elektroniczna, inżynieria elektroniczna i komunikacyjna, wydziały
Absolwenci wydziałów inżynierii, inżynierii przemysłowej, inżynierii przemysłowej i systemów lub inżynierii oprogramowania,
2. Aby udowodnić, że ma co najmniej 2-letnie doświadczenie w oprogramowaniu, projektowaniu i rozwoju oprogramowania (od daty złożenia wniosku),
3. Aby mieć wiedzę / doświadczenie na temat programowania .NET Framework i programowania C #,
4. Najlepiej;
a. Aby mieć wiedzę na temat formularzy ASP.NET WebForms i ASP.NET, MVC,
b. Aby mieć wiedzę na temat analizy i projektowania obiektowego,
c. Aby mieć poziom wiedzy i podstawową wiedzę SQL na temat tworzenia aplikacji z bazami danych RDBMS,
d. Aby mieć wiedzę na temat HTML5, CSS, Bootstrap,
e. Aby mieć wiedzę na temat architektur WCF, SOAP i REST Web Service,
f. Aby mieć wiedzę na temat JSON, XML, JavaScript, jQuery,
g. SVN, TFS itp. mieć wiedzę na temat aplikacji do wersjonowania.

II WYMAGANE DOKUMENTY
1) ZAŁĄCZNIK-1 Formularz wniosku,
2) Formularz preferencji z załącznika 2 (w formularzu preferencji obowiązkowe jest podanie zastosowanej grupy, a jeśli nie zostanie określony, wniosek zostanie uznany za nieważny. Można wybrać więcej niż jedną grupę, pod warunkiem że spełnione są warunki wniosku. )
3) dokument wyników 2018-KPSS,
4) Oryginalna kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie lub zatwierdzona próbka wydana przez odpowiednią instytucję edukacyjną, oryginał lub zatwierdzona próbka wydana przez odpowiednią instytucję edukacyjną, jeżeli świadectwo potwierdzające zdobycie wykształcenia pochodzi z zagranicy, kopia dokumentu jest wystarczająca, a jeśli mają prawo przystąpić do egzaminu ustnego, oryginały dokumentu zostaną porównane z kopiami.
5) Certyfikat i inne dokumenty wskazujące poziom wiedzy i doświadczenia kandydata,
6) Zdjęcie zostanie wznowione (zostanie przygotowane i podpisane pismem ręcznym)
7) Dokument statusu wojskowego dla kandydatów płci męskiej (można uzyskać, tworząc dokument z kodem kreskowym z e-administracji),
8) Formularz dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa w załączniku 3, (Wypełnianie formularza w załączniku 3 zgodnie z sekcją doldurul OSTRZEŻENIE belirtilen, przygotowanie 3 sztuk, wypełnienie komputera, naklejanie zdjęć, podpisanie odpowiedniej sekcji i niestosowanie żadnej innej formy niż formularz ZAŁĄCZNIK-3
wymagana).
9) Oświadczenie pisemne, że nie ma bariery zdrowia (załącznik 4),
10) Świadectwo awarii lub służby SSI potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydatów. Powinny zostać podjęte kroki prawne przeciwko tym, którzy składają nieprawdziwe dokumenty lub składają oświadczenia. Jeżeli cesje zostaną wykonane, ich cesje zostaną anulowane. Administracja uiściła im opłatę
Opłata ta zostanie naliczona wraz z odsetkami ustawowymi.

III-FORMULARZ WNIOSKU-HISTORIA MIEJSCA
Po kompletnym i prawidłowym wypełnieniu wniosku i formularza preferencji komputerowo i podpisaniu przez wnioskodawcę, dokumenty określone w ogłoszeniu i wnioskach od 27 do końca godzin pracy 01/2020/10 Ministerstwo Sprawiedliwości Generalna Dyrekcja Personelu Organizacja Centralna Oddział Dyrekcja Ministerstwa / Adres ANKARA musi zostać złożony osobiście lub pocztą, aby dotrzeć do naszego Ministerstwa w terminie.
Wnioski dla wnioskodawców, którzy złożą brakujące dokumenty po tej dacie z powodu opóźnień pocztowych i innych przyczyn oraz osób korzystających z innego formularza wniosku, nie będą przyjmowane.

IV - OGŁOSZENIE WYNIKÓW APLIKACJI, MIEJSCE I DATA EGZAMINU USTNEGO
Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu ustnego oraz miejsce i datę egzaminu zostaną ogłoszone na stronie internetowej naszego Ministerstwa.

V- OPŁATA BRUTTO
Kwota brutto podana w Okólniku nr 04 Ministerstwa Skarbu Państwa i Finansów z dnia 07 r. Wynosi 2019 lir tureckich. Płatności można dokonać do 205248 krotności wynagrodzenia brutto określonego przez Urząd. Podwyżki płac, które ma dokonać Jednostka, dla której jest zatrudniony zgodnie z przepisami obowiązującymi w bieżącym roku podatkowym, zostaną dodane do jego / jej obecnej płacy.

WAŻNA UWAGA:
Informacje i wezwania, które należy kierować do kandydatów na wszystkich etapach tego egzaminu, od podania do rekrutacji, są publikowane na stronie internetowej ministerstwa (www.adalet.gov.t jest) poprzez reklamę. Jest ogłaszany kandydatom i opinii publicznej.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ


sohbet

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar

Powiązane artykuły i reklamy