Po zbadaniu Dyrekcji Generalnej TÜDEMSAŞ, personel otrzyma personel niepłatny, Asystenta IT i Asystenta Inspektora

Podsekretariat Przemysłu Obronnego, Urząd ds. Technologii Informacyjnych i Komunikacji, Dyrekcja Generalna TÜDEMSAŞ ds. Pracowników nieodpłatna umowa z pracownikami egzaminacyjnymi, Asystent IT Specjalista i Asystent Inspektora.
Podsekretariat Przemysłu Obronnego Personel 27 nieopłacony personel kontraktowy podejmie egzamin ustny, TÜDEMSAŞ Asystent Dyrekcji Generalnej 1 oraz Urząd Informatyki i Komunikacji 24 Specjalista ds. IT przejdzie egzamin pisemny i ustny.
Ogłoszenie związane z rekrutacją nieodwzajemnionego personelu kontraktowego, asystenta specjalisty ds. Informacji i asystenta inspektora do Podsekretariatu ds. Przemysłu Obronnego, Urzędu ds. Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych oraz Urzędu ds. Technologii Informacyjnych i Komunikacji zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym.
Zgodnie z zapowiedzią Podsekretarz ds. Przemysłu Obronnego otrzyma nieodpłatny personel kontraktowy pracowników 27 poprzez egzamin ustny, który zostanie przeprowadzony na tematy wymagające specjalnej wiedzy i doświadczenia. Niezatrudniony personel kontraktowy będzie zatrudniony na stanowisku 17 Group A (specjalista ds. Testów jakości i certyfikacji / specjalista ds. Zarządzania informacją / inżynier projektu) oraz na stanowisku 10 Group C (Executive Assistant). Wnioski o egzaminy zostaną złożone najpóźniej w 10 we wtorek do końca godzin pracy. Egzamin zostanie przeprowadzony przez wywiad.


-24 IT SPECIALIST ASSISTANT DO OTRZYMANIA -

Urząd ds. Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych przejmie 24 IT Specialist Assistant z egzaminem pisemnym i ustnym. Wnioski będą składane między 2-6 września.
Kandydaci, którzy mają prawo przystąpić do egzaminu wstępnego, zostaną najpierw zdani na egzamin pisemny. Egzamin pisemny odbędzie się w 29 września. Wnioskodawcy, którzy są uprawnieni do egzaminu ustnego, będą musieli przedłożyć dokumenty, które muszą przesłać do instytucji najpóźniej na 3 dni przed datą egzaminu ustnego. Kandydaci będą musieli zdobyć przynajmniej punkty 70, aby odnieść sukces w egzaminach pisemnych i ustnych.

-1 ASSISTANT ASSISTANT DO OTRZYMANIA-

Dyrekcja Generalna TÜDEMSAŞ Zarządu Inspekcji, egzamin pisemny i ustny obejmie asystenta inspektora 1. Wnioski będą składane przez 21 do końca godzin pracy od poniedziałku do października.
Zgodnie z ogłoszeniem; Kandydaci muszą zdobyć 117 lub więcej punktów w sekcji KPSS P70, podczas gdy 20 najlepszych kandydatów również znajdzie się wśród warunków. Zgłoszenia będą składane do końca godzin urzędowych w poniedziałek, 21 października. Egzamin wstępny będzie składał się z dwóch etapów, pisemnego i ustnego. Aby zostać uznanym za zaliczonego na egzaminie pisemnym, każda ocena z grupy egzaminów pisemnych innych niż język obcy będzie nie mniejsza niż 60, a średnia nie będzie mniejsza niż 65. Egzamin pisemny odbywa się w dniach 26–27 października 2013 r. (Sobota-niedziela). Odbędzie się ono 26 października 2013 r.

Źródło: I www.haberx.co


sohbet

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar

Powiązane artykuły i reklamy