Ogłoszenie przetargowe: Przetarg na budowę muru oporowego balastowego na różnych kilometrach między linią Narlı - Karkamış Narlı - stacje Gaziantep

AUKCJE KOLEJOWE STANÓW TC
6.Bölge Real Estate Construction-Construction Works-Construction Works
Odpowiedzialny przetarg: Hasan Mutluay
Menedżer aukcji Telefon: 03224575354
Tender Manager Fax: 03224592354
Data ogłoszenia: 14.08.2012 00: 00: 00
Ihale Tarihi:07.09.2012 00:00:00-14.00
Warunek: 150
Procedura przetargowa: roboty budowlane
Przedmiot przetargu: Roboty budowlane
Nr rejestracji: 2012 / 105732
Mail: I xnumxbolgeemlakveinsaat@gmail.co
WYKONANA SIĘ NA ŚCIANIE Z KAMIENICĄ KOLEJOWĄ
TCDD 6. DYREKCJA REGIONALNA
Budowa muru oporowego pod balastem o długości 7.659,00 m na różnych kilometrach pomiędzy linią Narlı - Karkamış Stacje Narlı - Gaziantep będą przedmiotem przetargu nieograniczonego zgodnie z 4734 paragrafem Pzp nr 19. Szczegółowe informacje na temat aukcji można znaleźć poniżej.
Numer rejestracyjny przetargu: 2012 / 105732
1 Administracji
a) Adres: Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi 01240 SEYHAN / ADANA
b) Numer telefonu i faksu: 3224575354 - 3225475807
c) Adres e-mail: 6bolgetasinmazmallarmudurlugu@tcdd.gov.tr
d) Adres internetowy, na którym można zobaczyć dokument przetargowy:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
Prace budowlane 2
a) Jakość, rodzaj i ilość: Szczegółowe informacje na temat charakteru, rodzaju i ilości oferty można uzyskać ze specyfikacji administracyjnej zawartej w dokumentacji przetargowej zawartej w elektronicznej platformie zamówień publicznych EKAP.
b) Lokalizacja: Narlı-Gaziantep İst. Krzyż / GAZIANTEP
c) Data rozpoczęcia: w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy
rozpocznie się dostawa miejsca pracy.
d) Czas trwania pracy: dni kalendarzowe 200 (dwie twarze) od dostarczenia miejsca.
3 - Przetarg
a) Lokalizacja: TCDD 6. Sala konferencyjna biura regionalnego (1. Piętro)
b) Data i godzina: 07.09.2012 - 14: 00
4. Warunki, które należy uwzględnić w ofercie oraz wymagane dokumenty i kryteria stosowane przy ocenie kompetencji:
4.1. Warunki uczestnictwa w przetargu:
4.1.1. Izba Handlowa i / lub Przemysłowa lub Izba Handlowców i Rzemieślników lub odpowiednia Izba Zawodów.
4.1.1.1. W przypadku prawdziwej osoby, certyfikat rejestracji, zarejestrowany w Izbie Handlowej i / lub Przemysłowej lub Izbie Handlowej lub Izbie Handlowej, który jest odnotowany w roku pierwszego ogłoszenia lub daty przetargu,
4.1.1.2. W przypadku bycia osobą prawną, dokument wskazujący, że osoba prawna jest zarejestrowana w pokoju z Izby Handlowej i / lub Przemysłu,
4.1.2. Deklaracja podpisu lub okólnik podpisu wskazujący, że jest upoważniony do złożenia oferty.
4.1.2.1. W przypadku osoby fizycznej, poświadczenie notarialne.
4.1.2.2. W przypadku, gdy jest osobą prawną, pokazuje ostatni status wskazujący osoby, członków lub założycieli osoby prawnej i urzędników odpowiedzialnych za podmiot prawny zgodnie z jego interesem. notarialnie podpisany okólnik osobowości prawnej z dokumentami,
4.1.3. List ofertowy określony w specyfikacji administracyjnej.
4.1.4. Tymczasowe zabezpieczenie określone w specyfikacji administracyjnej.
Podwykonawcę można uruchomić za zgodą administracji. Jednak cała praca nie może być wykonana dla podwykonawców.
4.1.6 Jeśli dokument przedłożony przez osobę prawną w celu wykazania się doświadczeniem zawodowym należy do jego partnera, który ma więcej niż połowę osoby prawnej, zostanie on zatrzymany po pierwszej dacie ogłoszenia przez urzędy rejestru handlowego w izbie handlowej i przemysłowej lub przez certyfikowanego księgowego publicznego lub księgowego publicznego. oraz dokument wskazujący, że warunek ten został zachowany w sposób ciągły przez ostatni rok.
4.2. Dokumenty związane z kwalifikacjami ekonomicznymi i finansowymi oraz kryteria, które powinny zawierać te dokumenty:
Kryteria adekwatności ekonomicznej i finansowej nie zostały określone przez administrację.
4.3. Dokumenty dotyczące kompetencji zawodowych i technicznych oraz kryteria, jakie muszą spełniać te dokumenty:
4.3.1. Dokumenty doświadczenia zawodowego:
Dokumenty wskazujące na doświadczenie zawodowe związane z pracą będącą przedmiotem przetargu lub podobne prace, nie mniej niż% 50 ceny obiecanej i zaproponowanej w ciągu ostatnich piętnastu lat,
4.3.2. Dokumenty dotyczące struktury organizacji i statusu personelu:
a) Kluczowy personel techniczny nie jest wymagany.
b) Personel techniczny:
liczba
pozycje
Tytuł zawodowy
Funkcje profesjonalne
1
Kierownik budowy
Inżynier lądowy
Doświadczenie 5
Prace do zaakceptowania jako podobne prace w tym przetargu oraz działy inżynierii i architektury, które będą uważane za równoważne z podobnymi pracami:
4.4.1. Oferty pracy, które należy uznać za podobne prace w tym przetargu:
(A) XVIII Prace terenowe w Grupie zawarte w Komunikacie o podobnych grupach biznesowych w robotach budowlanych będą traktowane jako podobne prace. Ponadto dokumenty dotyczące doświadczenia zawodowego, w tym przedmiot przetargu, będą oceniane jako podobne prace i podobne prace będą oceniane.
4.4.2. Działy inżynierii lub architektury, które są uważane za równoważne z podobną pracą:
Inżynieria lądowa
5: najkorzystniejsza oferta w kategoriach ekonomicznych zostanie określona na podstawie ceny.
6. W przetargu mogą uczestniczyć tylko oferenci krajowi.
7. Przeglądanie i kupowanie dokumentu przetargowego:
7.1. Dokument przetargowy można zobaczyć pod adresem administracji i TNCD 150 dla 6 TRY (turecka lira). Regionalną Dyrekcję ds. Nieruchomości i Budownictwa (6. Floor 611 Number Room) można kupić od.
7.2. Oferenci są zobowiązani do zakupu dokumentu przetargowego lub pobrania go za pomocą podpisu elektronicznego za pośrednictwem EKAP.
8. TCDD 6 aż do ofert, daty i godziny aukcji. Regionalna Dyrekcja ds. Nieruchomości i Budownictwa (6. Floor 611 Numer Room) może być dostarczona ręcznie lub wysłana na ten sam adres listem poleconym.
9. Oferty oferentów będą podawane w formie ceny jednostkowej oferty na całkowitą cenę obliczoną przez pomnożenie ilości każdej pozycji i cen jednostkowych oferowanych dla tych pozycji. W wyniku przetargu umowa o cenę jednostkową zostanie podpisana z oferentem.
W niniejszym przetargu oferta zostanie złożona na całą pracę.
10. Oferenci złożą wadium w wysokości określonej przez nich jako nie mniejszej niż% 3 oferowanej ceny.
11. Okres ważności ofert to 90 (Dziewięćdziesiąt) dni kalendarzowych od daty przetargu.
12. Oferty nie można złożyć jako konsorcjum.
13. Inne problemy:
Współczynnik wartości granicznej do zastosowania w aukcji (N): 1,20
Zabezpieczenie należytego wykonania zostanie otrzymane na czas nieokreślony.sohbet

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar

Powiązane artykuły i reklamy